VERNEPLAKETTEN FOR 1991

tildeles eier av

OMBYGD UTHUS, HUSVIKVEIEN 11

Eier: Grete Ettung og Trygve Gulliksen

1991 Husvikveien 11
1991 Husvikveien 11

Huset er et eksempel på et uthus som en ikke lenger har behov for, kan bevares ved å endre bruken, i dette tilfelle til bolig.

Bygningen er fullstendig ombygd innvendig. Hovedtrekkene i bygningens ytre form er alikevel beholdt og utviklet videre med tilføyelse av små arker og en balkong for å tilpasse huset til boligbruk. Detaljeringen er kanskje brakt noe langt, men hovedinntrykket er sjarmerende.

Sammen med behandlingen av gårdsplassen med brostein og nytt stakittgjerde med port, går huset dermed godt inn i det gamle bygningsmiljøet.

Februar 1992

Kari-Anne Slettjord – Ivar Gudmundsen – Erik Aas jr.

—————————————————

VERNEPLAKETTEN FOR 1991

tildeles eier av

NYTT BOLIGHUS, JØRNSEBAKKEN 27B

Eier: Grete og Øystein Øystå

1991 Jørnsebakken 27b
1991 Jørnsebakken 27b

Nytt hus i moderne formsprog. I dimensjon, hovedform og orientering tilpasses huset på en god måte til det eksisterende bygningsmiljø i strøket. Fasadedetaljene med bruk av glass og andre moderne elementer konstraterer med det tradisjonelle, uten å bryte med det.

Huset har et selvstendig, individuelt preg – fjernt fra all pastijtenkning. Det bevarer og viderefører og fornyer arkitekturkvaliteter i Drøbak på en fortjenestefull måte.

Huset ville vinne på at den fremskytende balkongen fikk en bedre underbygning, og at terreng og vegetasjon fikk en gjennomført utforming.
Februar 1992
Kari-Anne Slettjord Ivar Gudmundsen Erik Aas jr.
(Det er å bemerke at dette huset var det første nybygg som fikk Verneforeningens plakett. Husets arkitekt Didrik Hvoslef-Eide var spesielt innbudt til foreningens årsmøte 25 februar 1992 for å fortelle om sitt arbeid med huset.)