VERNEPLAKETTEN FOR 1987

tildeles eier av

STORGATEN 4 og
“TELEGRAFEN MAT OG VINHUS”
STORGATEN 10

1987 Storgata 4
1987 Storgata 4
1987 Storgata 10
1987 Storgata 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verneplaketten for 1987 tildeles Marit og Geir Askautrud , “for heldig rehabilitering av Storgaten 4″ og til Bent Viuf for arbeidet med “Telegrafen Mat og Vinhus”, Storgaten 10. Begge for at de er gode eksempler på bevaring av eldre arkitektur i Drøbaks Hovedgate.

 

Februar 1988

Kari-Anne Slettjord – Ivar Gudmundsen – Erik Aas jr.