VERNEPLAKETTEN FOR 1993

tildeles eier av
Storgaten 47 – “Lehmanns hus”

1993 Storgata 47
1993 Storgata 47

Bolighus og virksomhet tilhørende familien Juell. Et meget markert trekk ved Drøbaks sjøside, oppført og tidligere eid av los Lehmann. I mellomkrigstiden brukt til kafe og pensjonat.

Hovedhuset er en karakteristisk representant for sen sveitserstil med frodig detaljering i listverk, vindskier og fremfor alt i verandaen. Huset er preget av gode proporsjoner og en gjennomført fargeholdning med en tung grå hovedfarge, grønn belistning og detaljer, og røde dører. Huset inngår i en fint balansert sammenheng med brygge, uthus, stakitter, flaggstang og vegetasjon.

Eieren har nedlagt et fortjenstfullt arbeid med å holde hus og anlegg vedlike, og bevare det gamle preget.

Februar 1994

Kari-Anne Slettjord – Ivar Gudmundsen – Erik Aas jr.

 ————————————————————–

VERNEPLAKETTEN FOR 1993

tildeles eier av

Tamburbakken 18 – “Solberg-gården”

1993 Solberggården
1993 Solberggården

Boligeiendom for flere husstander, med hovedbygning fra 1700-tallet. Med karakteristiske knekk i taket. Med nytt uthus delvis som kopi av gammelt, gårdsplass med stakitt, trapper og katt.

Eiendommen er et markert trekk i bybildet, med hovedbygningens langside dominerende mot småbåthavna. Hovedbygningen ble i begynnelsen av 1980-årene fullstendig rehabilitert, med bl.a ny kledning, nye vinduer, to arker på taket og åpen svalgang og utvendige trapper på baksiden med adkomst til leilighetene. Senere er uthus og utomhusanlegg oppført.

Fargesettingen er ikke helt i samsvar med den opprinnelige, men gir likevel et godt helhetsinntrykk, og viser at en mer utstrakt bruk av farger i bymiljøet kan tilføre det nye kvaliteter. Helheten vil vinne på et noe høyere stakittgjerde mot båthavna.

Februar 1994

Kari-Anne Slettjord – Ivar Gudmundsen – Erik Aas jr.