VERNEPLAKETTEN FOR 1985

tildeles eier av

OSLOVEIEN 23 “Tellebo”

1985 Osloveien 23
1985 Osloveien 23

Verneplaketten for 1985 tildeles Karin Olsen og Ola Borg for restaureringen av Osloveien 23, “for utmerket behandling av gammelt hus”. Et hus som “alle” mente skulle rives, men som ble rehabilitert og satt tilbake til sin opprinnelige størrelse (+veranda i 2.etg). Tidligere var det bolig i 1.etg, og Kolbjørn Telles snekkerverksted i 2.etg.

Februar 1986

Jan Wåge – Jan Wold Hansen – Erik Aas jr.