Plakett for 1981-84

VERNEPLAKETTEN

De første bronseplakettene ble delt ut i 1982 for året 1981 og gikk da til eiendommene Nordveien 1 og Heer Gård. Før plakettene kom i bruk ble Verneforeningens påskjønnelse gitt i form av brev og “hederlig omtale” så tidlig som i 1976. De huseiere som ønsket det har senere kunnet “bytte inn” disse brev i plaketter.
Plaketten er tegnet av Drøbakskunstneren Jan-Kåre Øien og innskriften lyder “Til eieren for den gode behandling av dette hus”. Plaketten er i bronse og støpt hos Brun&Stang i Son.
En frittstående “plakett-komite” er Verneforeningen behjelpelig med å vurdere hvilke hus som kan komme i betraktning for påskjønnelse. Medlemmene har variert noe, men i mange år gjorde Erik Aas jr., bygnings- og reguleringssjef i Ås Kommune, arkitekt Ivar Gudmundsen og adjunkt Kari-Anne Slettjord, Son, en stor innsats.

 

I 1981 gikk påskjønnelsen til; Anne Gro Helsvig, Nordveien 1 og Torgeir Lyngtveit, Heer gård.

I 1982 gikk påskjønnelsen til Liv og Fredrik Stabel, Seimbakken 3 og Ellen-Grete Stranger og Tom Johansen, Vestbyveien 47. Jan Våge sto for utdelingen og ga “Hederlig omtale” til:
Solberggården i Båthavna, Sand-Andersens nye lagerhus i Båthavna, Gunnar og Kate Askautrud (Råkkeløkka) og LOS-stasjonen i Drøbak.

 

I 1983 gikk påskjønnelsen til Eva og Willy Johansen for “Tregården” og Sissel og Leon Eide for “et godt tilpasset tilbygg for Renskaug”.

 

I 1984 gikk påskjønnelsen til Randi og Sam Sandved, Badehusgaten 28 “for pietetsfullt ha holdt eiendommen vedlike. Det er lagt vekt på å beholde bygningsmessige detaljer. Det rød- og blåmalte huset i Badehusgaten 28 står som en ypperlig representant for hvor viktig det er med et jevnt vedlikehold av gamle trebygninger.”

1984 Badehusgata 28
1984 Badehusgata 28