VERNEPLAKETTEN FOR 1990

tildeles eier av

TORGET 1

1990 Torget 1
1990 Torget 1

Verneplaketten for 1990 tildeles Molle og Rolf Midtgarden.

“Torget 1 fikk meget hederlig omtale i 1987. I år ønsker komiteen å gi Verneplaketten for god restaurering for det gode vedlikehold av bygningen og et veltilpasset tilbygg tegnet av arkitekt Borge Bringsværd.”
Bygningens størrelse, plassering og fargesetting gjør den til et meget dominerende trekk i torgbildet. Huset er meget gammelt, og het i sin tid “Mærøe-gården” etter kjøpmannen som drev forretning der en gang. På østsiden var det uthus og staller for hester på bytur, et frodig bakgårdsmiljø.
På hans tid lå det også en stor fjellknaus på Torget, som da på folkemunne het “Mærra-hauen” (dvs. Mærøe-haugen). Knausen sees bl.a på “Drøbach-plakaten” fra byjubileet i 1992.

Februar 1991

Kari-Anne Slettjord – Ivar Gudmundsen – Erik Aas jr.

 

VERNEPLAKETTEN FOR 1990

tildeles eier av

TRAFO VED TOLLBODEN

1990 Storgata trafo
1990 Storgata trafo

Verneplaketten for 1990 tildeles Frogn E-verk’s trafo ved Tollboden i Storgata.

“Plaketten for godt vedlikehold 1990 går til Fogn E-verk’s trafo ved Tollboden i Storgata for mønstergyldig istandsettelse.”

 

Februar 1991

Kari-Anne Slettjord – Ivar Gudmundsen – Erik Aas jr.