VERNEPLAKETTEN FOR 1989

tildeles eier av

“BIOLOGEN” og “TOLDBODEN”

1989 Biologen
1989 Biologen
1989 Tollboden
1989 Tollboden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verneplaketten for 1989 tildeles Universitetet i Oslo for arbeidet med “Biologen” og “Toldboden”.

“Begge bygningene/anleggene er markerte trekk i bybildet og er vedlikeholdt på eksemplarisk vis. I særlig grad gjelder dette “Biologen” som har et meget godt bevart miljø, med hovedbygning, uthus, hage og havn.
Begge bygninger tildeles plaketten fordi de er i samme eie, og de fremstår som en helhet, spesielt etter at de ved siste oppusning fikk samme gjennomtenkte fargesetting.
Det er gledelig at hus og anlegg i statens eie tas godt vare på, da dette kan ha positiv virkning på holdninger til arkitektoniske og miljømessige kvaliteter.
Bryggeanlegget ved Tollboden er under istandsetting og vil ved riktig utførelse skape en fin helhet mellom hus og omgivelser, spesielt dersom koblingsboksen ved inngangen flyttes til et mindre iøynefallende sted”.

Februar 1990

Kari-Anne Slettjord – Ivar Gudmundsen – Erik Aas jr.