VERNEPLAKETTEN FOR 1988

tildeles eier av

“AASHEIMGÅRDEN”
LINDTRUPPBAKKEN 2

 

1988 Lindtruppbakken 2
1988 Lindtruppbakken 2

Verneplaketten for 1988 tildeles Arne og Genevieve Aasheim, Lindtruppbakken 2. Et bygårds-anlegg med tre hus, hvorav 2 fra 1700-tallet, alle i tre. Både de enkelte hus og anlegget som helhet er meget godt vedlikeholdt og har sin historiske karakter og sitt særpreg i behold. Anlegget viser verdien av at gamle, tradisjonelle gårdsmiljøer får prege gatebildet i Drøbak.

De store utstillingsvinduer i hovedhusets 1. Etasje mot gaten utgjør et visst brudd med miljø-helheten. En alternativ utforming av disse bør overveies. Det samme gjelder platetaket på stallbygningen.

Februar 1989

Kari-Anne Slettjord – Ivar Gudmundsen – Erik Aas jr.

———————————————————

VERNEPLAKETTEN FOR 1988

tildeles eier av

HUSVIKVEIEN 13

1988 Husvikveien 13
1988 Husvikveien 13

Verneplaketten for 1988 tildeles Odd Stafseng for arbeidet med Husvikveien 13. “Et mindre bolighus i panelt lafteverk, Rehabilitert på forbilledlig måte, både arkitektonisk og håndverksmessig. Det nye tilbygget på baksiden føyer seg til den gamle huskroppen på en uanstrengt, harmonisk måte. Et fremstående eksempel på hva et, i seg selv fordringsløst hus kan bidra med arkitektonisk, både i seg selv og i et gate- og bybilde. Den hvite malingen på fasaden yter neppe huset full rettferdighet. En alternativ fargesetting kunne la husets kvaliteter komme bedre til sin rett”.

 

 Februar 1989

 Kari-Anne Slettjord – Ivar Gudmundsen – Erik Aas jr.