Plakett for 1994 – Gylteveien 16/Ringeplan 1

VERNEPLAKETTEN FOR 1994 tildeles eier av Gylteveien 16 Eiendommen er en strandeiendom nord for Drøbak. Eiendommen var opprinnelig større, bebygd med en lav enetasjes bolig, og et par mindre uthus. Eiendommen er i den senere tid blitt delt. Den nordre parsellen med bolighuset er blitt utnyttet videre: Boligen, som ligger i det skrånende terrenget, parallelt […]

Videre til innlegget

Plakett for 1993 – Storgaten 47/Tamburbakken 18

VERNEPLAKETTEN FOR 1993 tildeles eier av Storgaten 47 – “Lehmanns hus” Bolighus og virksomhet tilhørende familien Juell. Et meget markert trekk ved Drøbaks sjøside, oppført og tidligere eid av los Lehmann. I mellomkrigstiden brukt til kafe og pensjonat. Hovedhuset er en karakteristisk representant for sen sveitserstil med frodig detaljering i listverk, vindskier og fremfor alt […]

Videre til innlegget

Plakett for 1992 – Ringeplan 3 og Hagenbakken 1/Lindtruppbakken 8

VERNEPLAKETTEN FOR 1992 tildeles eier av RINGEPLAN 3 OG HAGENBAKKEN 1 Eier: Lasse Hedberg Husgruppe på hjørnetomt, bestående av to eldre bolighus i vinkel med hverandre, langs hver av gatene og med mellomliggende port fra Hagenbakken. Dertil et indre gårdsrom med uthus og vannpost. Huset mot Ringeplan er et nærmere 200 år gammelt laftet og […]

Videre til innlegget

Plakett for 1990 – Torget 1/Trafo ved Tolboden

VERNEPLAKETTEN FOR 1990 tildeles eier av TORGET 1 Verneplaketten for 1990 tildeles Molle og Rolf Midtgarden. “Torget 1 fikk meget hederlig omtale i 1987. I år ønsker komiteen å gi Verneplaketten for god restaurering for det gode vedlikehold av bygningen og et veltilpasset tilbygg tegnet av arkitekt Borge Bringsværd.” Bygningens størrelse, plassering og fargesetting gjør […]

Videre til innlegget

Plakett for 1989 – “BIOLOGEN” og “TOLDBODEN”

VERNEPLAKETTEN FOR 1989 tildeles eier av “BIOLOGEN” og “TOLDBODEN”                         Verneplaketten for 1989 tildeles Universitetet i Oslo for arbeidet med “Biologen” og “Toldboden”. “Begge bygningene/anleggene er markerte trekk i bybildet og er vedlikeholdt på eksemplarisk vis. I særlig grad gjelder dette “Biologen” som har […]

Videre til innlegget

Plakett for 1988 – Lindtruppbakken2/Husvikveien 13

VERNEPLAKETTEN FOR 1988 tildeles eier av “AASHEIMGÅRDEN” LINDTRUPPBAKKEN 2   Verneplaketten for 1988 tildeles Arne og Genevieve Aasheim, Lindtruppbakken 2. Et bygårds-anlegg med tre hus, hvorav 2 fra 1700-tallet, alle i tre. Både de enkelte hus og anlegget som helhet er meget godt vedlikeholdt og har sin historiske karakter og sitt særpreg i behold. Anlegget […]

Videre til innlegget

Plakett for 1985 – Osloveien 23

VERNEPLAKETTEN FOR 1985 tildeles eier av OSLOVEIEN 23 “Tellebo” Verneplaketten for 1985 tildeles Karin Olsen og Ola Borg for restaureringen av Osloveien 23, “for utmerket behandling av gammelt hus”. Et hus som “alle” mente skulle rives, men som ble rehabilitert og satt tilbake til sin opprinnelige størrelse (+veranda i 2.etg). Tidligere var det bolig i […]

Videre til innlegget