Plakett for 1999 – Kroketønna 10/Baybakken 2

VERNEPLAKETTEN 1999 tildeles Kroketønna 10, Eiere: Kari Aamodt og Erik Rinde Olsen. Boligeiendommen, som har vært i familiens eie siden 1876, har gjennomgått en tilnærmet fullstendig rehabilitering. Huset er i utgangspunktet antakelig fra begynnelsen av 1800- tallet, og har dannet utgangspunkt for en nennsom utvikling av eiendommen. Det nye takløftet er godt proporsjonert. Trapp og […]

Videre til innlegget

Plakett for 1998 – Osloveien 31/Råkeløkkveien 12

Verneplaketten for 1998 er tildelt Enebolig i Osloveien 31 Eiendommen er bebygd med en enebolig, opprinnelig fra 1891, med senere tilføyelser, samt uthus. Eier er Gert Olsen. Eiendommen ligger ved «inngangsporten» til Drøbak. Den er godt synlig og tåler å synes. Den er bebygd med et sjarmerende bygningskompleks, enkelt og liketil. Bebyggelsen har stilelementer fra […]

Videre til innlegget

Plakett for 1997 – Sorenskriver Ellefsens vei 13/Niels Carlsens gt. 39

VERNEPLAKETTEN FOR 1997 tildeles eier av Sorensskriver Ellefsens vei 13 Eiere: Aina Haug og Nils Fr. Ruud Schønsby. Eiendommen med 2 etasjers enebolig, bygget av kulemur i betong i 1917. Huset har jugendpreg i vinduene og hovedform, med tilbygg med avskårne hjørner, og med valmet tak over hoveddel og tilbygg. Eiendommen har i de siste […]

Videre til innlegget

Plakett for 1996 – Osloveien 11/Kirkegata 8-10

VERNEPLAKETTEN FOR 1996 tildeles eier av Osloveien 11 Osloveien 11 er et lite bolighus i sveitserstil, i 1 1/2 etasje, med hovedinngang direkte fra gata og med glassveranda i 1.etasje på hagesiden. Eierne har gjennomført en omfattende oppussing av boligen. Arbeidet er i det ytre forbilledlig gjennomført. Det gamle pløyde perlestaffpanelet og de gamle kryss-postvinduene […]

Videre til innlegget

Plakett for 1995 – Strandveien 5/Tranga 8

VERNEPLAKETTEN FOR 1995 tildeles eier av Strandveien 5 Bygget som sommerhus, antakelig ca 1935. Huset ligger på strandtomt med brygge og båtopptrekk. Det har to etasjer i tre med underetasje i grovt gråsteins murverk, direkte på fjell. Underetasjen har et inntrukket parti med utepeis, overdekket av en framspringende balkong. Formspråket er meget karakteristisk for trettiarenes […]

Videre til innlegget

Plakett for 1994 – Gylteveien 16/Ringeplan 1

VERNEPLAKETTEN FOR 1994 tildeles eier av Gylteveien 16 Eiendommen er en strandeiendom nord for Drøbak. Eiendommen var opprinnelig større, bebygd med en lav enetasjes bolig, og et par mindre uthus. Eiendommen er i den senere tid blitt delt. Den nordre parsellen med bolighuset er blitt utnyttet videre: Boligen, som ligger i det skrånende terrenget, parallelt […]

Videre til innlegget

Plakett for 1993 – Storgaten 47/Tamburbakken 18

VERNEPLAKETTEN FOR 1993 tildeles eier av Storgaten 47 – “Lehmanns hus” Bolighus og virksomhet tilhørende familien Juell. Et meget markert trekk ved Drøbaks sjøside, oppført og tidligere eid av los Lehmann. I mellomkrigstiden brukt til kafe og pensjonat. Hovedhuset er en karakteristisk representant for sen sveitserstil med frodig detaljering i listverk, vindskier og fremfor alt […]

Videre til innlegget

Plakett for 1992 – Ringeplan 3 og Hagenbakken 1/Lindtruppbakken 8

VERNEPLAKETTEN FOR 1992 tildeles eier av RINGEPLAN 3 OG HAGENBAKKEN 1 Eier: Lasse Hedberg Husgruppe på hjørnetomt, bestående av to eldre bolighus i vinkel med hverandre, langs hver av gatene og med mellomliggende port fra Hagenbakken. Dertil et indre gårdsrom med uthus og vannpost. Huset mot Ringeplan er et nærmere 200 år gammelt laftet og […]

Videre til innlegget