VERNEPLAKETTEN FOR 1995

tildeles eier av

Strandveien 5

1995 Strandveien 5
1995 Strandveien 5

Bygget som sommerhus, antakelig ca 1935. Huset ligger på strandtomt med brygge og båtopptrekk. Det har to etasjer i tre med underetasje i grovt gråsteins murverk, direkte på fjell.

Underetasjen har et inntrukket parti med utepeis, overdekket av en framspringende balkong. Formspråket er meget karakteristisk for trettiarenes funksjonalisme, «funkis». Det opprinnelige preget er i behold både hva hovedform og detaljer angår. Bygningskroppen er preget av flatt tak og stramme geometriske former. Kledningene er et kraftig profilert, smalt vestkantpanel. Vindusdetaljene er autentiske.

Huset er godt tilpasset terreng og vegetasjon, ikke minst en stor, dekorativ svartor. Den lyse, gule farge kler hus og miljø.

Eiendommen er preget av et forbilledlig vedlikehold, og faller på en god måte inn i gatens bygningsmiljø, og i bildet av trettiårenes Drøbak.

Februar 1996

Erik Aas jr. – Karl-Anne Slettjord – Ivar Gudmundsen

 

 

VERNEPLAKETTEN FOR 1995

tildeles eier av

Tranga 8

1995 Tranga 8
1995 Tranga 8

Stor, 2 etasjes sveitservilla i tømmer, en midtkammerbygning med stor, rikt utskåret glassveranda mot sør. Huset ligger i en stor hage, innrammet av stakittgjerde. I hagen er det to smà lysthus i sveitserstil, og et nyere uthus.

Hovedbygningen er fra ca.1880 og var bygd for sorenskriver Lund. Sorenskriveren hadde kontor og tingstue i bygningen.

Eiendommen utgjør en grønn lunge i tettbebyggelsen. Den er godt vedlikeholdt og bygningene har beholdt sine karakteristiske snekkerdetaljer. Eiendommen er en god representant for sveitserstilen og embedsmannsvillaene. Det er viktig at hovedhuset, med inngjerdet hage og lysthus blir bevart som en helhet og fortsatt vil utgjøre et markant innslag i bybildet.

 

Februar 1996

Erik Aas Jr. – Kari-Anne Slettjord – Ivar Gudmundsen