Drøbak torg – byens sentrum

Torget i Drøbak har vært et sentralt midtpunkt i byen antagelig helt fra midten av 1700-tallet. Drøbak vokste fram på grunn av trelasteksport, og allerede i 1735 bodde det ca. 350 mennesker i ladestedet. Fra ca. 1740-50-årene og fremover mot år 1800 ble de store bygningene rundt torget bygget. Drøbak torg har ikke endret seg mye igjennom årene - omkranset av bygninger fra Drøbaks storhetstid.

Videre til innlegget

Lehmannsbrygga, fjordbåtene og siste båten hjem

Idag betyr uttrykket «en tur til Oslo» enten at vi bruker egen bil, at vi sitter på med noen, eller at vi tar bussen fra Drøbak – eller reiser opptil Ås og tar toget. Men hva gjorde vi i gamle dager? For meg som skriver ned disse linjer, må vel det bety engang i 1930-årene eller litt tidligere. Jeg visste knapt at det gikk an å dra til Ås og ta toget derfra

Videre til innlegget

Drøbak båthavn i 150 år

Aller først het den bare Fiskerstranda, og framsto slik navnet antyder, som en strand hvor man dro opp fiskebåter og arbeidet med enkle fangstredskaper. Husene rundt havna var for det meste enkle små boliger for fiskere, fraktefolk og deres familier. Mennesker som hadde fjorden som sin levevei. Det var et pulserende liv nede ved sjøkanten, og mang en gutt så lengselsfullt ut på seilskutene som passerte på vei ut fjorden til fjerne farvann.

Videre til innlegget