Tollbodplan og Filisterkroken

Av Per-Willy Færgestad

TollbodenEn stor flokk med barn fra nærområdet lar seg fotografere på den lille brygga, som lå like nordenfor Lehmannsbrygga en gang i 1920årene.

Navnet Lehmannsbrygga har vi etter Gustav Lehmann som eide bryggeområdet der Drøbak Hurum fergen hadde sitt leie før Oslofjordtunellen. Lehmannsbrygga var hovedanløpssted for alle «pappabåtene» og dampbåtene som gikk i rute mellom Oslo og Drøbak og videre utover Oslofjorden. Familien Lehmann bodde i den nydelige sveitservillaen i høyre bildekant, som fremdeles har sin praktfulle veranda. (Ble kjøpt av Olav Thon for noen år siden – står nå (2015) ubebodd).

Den store bygningen midt på bildet er den gamle Tollboden fra 1858. Området rundt ble kalt Tollbodplan. Tollboden var i drift fram til 1962, og hadde en meget travel og «spennende» periode i 1920-årene med forbudstid og spritsmugling. Bygningen har siden den gang tilhørt Universitetet i Oslo, og tilhører Biologen i Båthavna. Bygningen har innkvarterings- og undervisnings-muligheter, og brukes i undervisning av norske og utenlandske studenter som studerer marinbiologi. Til høyre for Tollboden ser vi litt av den gamle Finnegården (se P-nytt nr. 1/2007). Småhusene til venstre for Tollboden ligger i det området vi kaller Filisterkroken. Her finnes noen av Drøbaks eldste hus. De ligger tett i tett, så man må smyge seg mellom dem. Huset på toppen bak, på Ula-åsen, var huset til fiskehandler Iversen. Huset ble ombygd i 1970-årene, men det er nå planer om tilbakeføring av fasadene. (Her er resultatet i 2015 at huset står som før, men det er kommet ett nytt og prangende hus foran).

Helt til venstre sees Hamborggården, hvor det før og rundt århundreskiftet var dampskipsekspedisjon. Dette var den første dampskipsbrygga i Drøbak, eid og drevet av grosserer Hamborg, og hadde navnet Hamborgbrygga i mange tiår. Det svarte hullet under huset er utløpet av Raskebekken, som gikk under huset og Sjøboden, og videre oppover Hamborgveien. Raskebekken gikk åpent gjennom byen (det var bro i Storgata ved Reenskaug Hotell) ned dagens Hamborgvei. Bekken ble lagt i rør i slutten av 1940-årene og gata hadde fram til ca. 1962 navnet Bekkegata.

Det er i dag store diskusjoner om Lehmannsbryggas fremtid, etter at Olav Thon-gruppen kjøpte store deler av området i 2002. Man ønsker seg næring og aktiviteter i enden av Storgata, og problemene med snuplass for bussene er aktuelle diskusjonstemaer. (Resultatet ser foreløpig ut til å bli ingen aktivitet, men ca 14 leiligheter og en snuplass for bussene – 2015).

Tekst: Per-Willy Færgestad – publisert i Pensjonistnytt 3-2008.
Verneforeningen Gamle Drøbak
Foto fra Utstillingen “DRØBAK 100!”