Pavelshuset i Seimbakken

 

Seimbakken var den gamle hovedveien ut og inn av Drøbak, men ny, slakere vei ble anlagt i 1881, som er dagens Osloveien eller «Linna», fra Lysne til Lindtruppbakken. Det var ikke mye bebyggelse i Seimbakken på den tiden, Seimbakken 3men vi har her (det lille bildet) et oljemaleri malt av Valborg Pavels Jenssen, Charles Jenssens kone, som viser det eneste huset nederst i bakken.

Det var hennes besteforeldre, Hans Jacob Pavels og hans kone Seline Samueline f. Bryn, som eide dette huset. Hans Jacob var sønn av etatsråd Jacob Pavels og Helene de Tønsberg. Jacob Pavels sto til konfirmasjon i Frogn kirke1755. Hans Jacobs datter Henriette Christine Pavels var gift med samlagsbestyrer Fredrik Ferdinand Jørgensen, som overtok huset og bodde her i mange år. De solgte det senere til overrettssakfører Gundersen. Seimbakken 3 før 1890

Seline Samueline Pavels fikk noen valnøtter av en sjømann som hun plantet helt først på 1800-tallet, og det ble et meget kjent, flott tre i Drøbak, hvor mange gjennom årene har plukket nøtter på bakken. Treet falt i 1956.Huset ble ombygd til sveitserstil ca. 1900, men har tidligere sett ut som på det lille bildet. Ett av originalvinduene kan fremdeles sees i bakgården. Forfatteren Bjørn Bjørnsen bodde her i mange år til han flyttet til Oslo.

 

Tekst: Per-Willy Færgestad
Verneforeningen Gamle Drøbak
Foto fra Drøbakskalenderen 2000