Restaurering av Drøbak kirke

Av Bernhard Magnussen

Møbeltapetserer Arne Smith.
Møbeltapetserer Arne Smith.

Knefallet foran alteret som er trukket med skinn, var blitt slitt og lite pent etter 60 års bruk. Møbeltapetserer Arne Smith er kjent for sine fremragende kvalitets arbeider, og han ble anmodet om å trå til. Han har stor erfaring med tilsvarende arbeider i kirkene i Frogn, Ås og Vestby. Det var nå nødvendig å legge ny antikk
oksehud på så vel knefallet som på de 9 stolene som brukes rundt alteret.

Vedlikehold av kirker og behandling av inventaret er en omstendelig affære – i særdeleshet når kirkene er blitt over 100 år og dermed fredet. Søknad om tillatelse til endringene og til å utføre vedlikeholdet må forelegges følgende instanser i denne orden: Kirkeverge– Sogneprest – Prost – Domprost –Fylkesmann – Riksantikvar.

Drøbak kirke ble oppført i 1776, og gjennom årene har det vært utført betydelige vedlikeholdsarbeider. En gang på 1800-tallet

Tre av stolene etter restaurering. Domproststolen står i midten med de to brudestolene på hver side. (Kilde: Arne Smith).
Tre av stolene etter restaurering. Domproststolen står i midten med de to brudestolene på
hver side. (Kilde: Arne Smith).

restaurerte malermester Charles Jenssen altertavlen og la bladgull på alle stjernene i taket.

Til 150-års jubileet i 1926 restaurerte Charles Jenssens sønn Phillip Wesley Jenssen altertavlen, dåpsengelen (døpefonten) og kirkeuret i tårnet. I 1950 var det Arne Smiths svoger Birger Hagen som sammen med Arne Smith restaurerte alle møblene i kirken. Nå i år utførte Arne Smith og hans datter Anita – som er fullt utdannet i faget – restaureringen som foran nevnt. Både knefallet og de 9 stolene er ferdig restaurert.

Arne Smith var 20 år da han første gang sto for restaureringen av knefallet. I dag er han 80 år, men fortsatt sitter hans fagkunnskap i hendene. Så nå kan prest, konfirmanter, ektefolk og nattverdssøkende føle seg trygge.

                                                                                                                                                                  B.M

(I forbindelse med at det i 2014 ble fullført en omfattende restaurering av Drøbak Kirke kan det være interessant å se litt av hva som tidligere er gjort med kirken og hvor mye arbeid og kjærlighet som er lagt ned for å ta vare på den. Red.)

 

Berhard MagnussenI Pensjonistnytt nr 3/2010 side 38 til 39 står denne artikkelen. Vi takker Bernhard Magnussen for velvillig tillatelse til å gjengi artikkelen og bildene.

Bernhard Magnussen var født og oppvokst i Drøbak – en “urinnvåner” som få andre. Gjennom sitt omfattende lokalhistoriske arbeid bidro han til å gi oss en enda sterkere følelse av tilhørighet til dette vakre stedet ved fjorden. Han skrev en rekke artikler, to bøker om Vindfangerbuktas historie, og ikke minst historien om husene i Drøbak fra nord til syd. Han satt i redaksjonskomiteen for det omfattende Frogn Bygdebokverk på fem bind. Videre bidro han til Verneforeningens utgivelser av billedbøker fra gamle Drøbak, og han var en yndet foredragsholder. Han fikk Frogn kommunes kulturpris i 2002 og ble tildelt Kongens Fortjenstmedalje i sølv i 2007. Han var mangeårig æresmedlem i Verneforeningen Gamle Drøbak og gikk dessverre bort i 2013.