O.F. Müller satte spor etter seg i Drøbak

Den danske naturvitenskapsmann Otto Frederik Müller, med den fornemme tittel Etatsråd, kom til Drøbak på midten av 1700-tallet. Hans spesiale var maritim forskning, og nettopp Drøbak ble valgt som basis for den møysommelige undersøkelsen av livet på havbunnen i Christianiafjorden fra Drøbaksundet helt ut til Færder. Blant alle arter som han fant og katalogiserte er det en spesiell som peker seg ut, særlig for oss Drøbakianere.

Videre til innlegget

Reinsdyrdrift på Håøya

Eksport av tømmer og annet skogsvirke var for to-tre hundre år siden en viktig næring for både Frogn og Drøbak. Dyktige redere, sjøfolk og forretningsmenn sto for driften og la grunnlaget for vekst og sysselsetting i bygd og by. Men iveren etter å gjøre det best mulig, førte også med seg at skogene i Frogn og nærliggende distrikter ble for sterkt utnyttet. Menigmann snakket om «rovhugst».

Videre til innlegget

Villa Parr 1

En attraksjon for vår by, skrev Akershus Amtstidende i en reportasje i 1920. Det samme kan vi si i dag - og nå gjelder det så vel den restaurerte bygningen som Parrsletta og Parr-stranda. En av de lykkeligste beslutninger Drøbak bystyre tok, var da man 1 1956 kjøpte hele Parr-eiendommen og la den ut som friareale - i direkte forlengelse av Badeparkcn. Og dermed sikret byen et av de vakreste friluftsområder langs Oslofjordcn - 321 meter strandlinje!

Videre til innlegget