Drøbak nord i 1950-årene

Sagajordet

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet over ble tatt av Helge Dirro i 1954 og viser det nye Ringedammen borettslag på Sagajordet/Ringedammen. Fra 1949 ble det bygget mye nytt i randsonen mot Hagenbakken – Bentsebakken. Ringedammen borettslag ble det første i Drøbak, bygget ferdig i 1949‒51, med fem hus à to leiligheter. Materialene ble kjørt opp Hagenbakken. Veien over Grande sykehjem ble ikke åpnet før noen år senere. Praktiske og økonomiske løsninger var stikkordet for 1950-åras byggeskikk. Ønsket og viljen til å legge dårlige kår og krigen bak seg ga tydelige utslag i arkitekturen, noe vi ser ved å sammenligne med bebyggelsen fra Hagenbakken og Bentsebakken på bildet under. DrøbakssundetHagenbakken har navnet etter Karen og Nils Hagen som bodde i Hagenbakken nr. 11 omkring 1900. Bentsebakken har sitt navn etter Andreas og Karoline Bentsen som omkring 1900 bodde i det huset som i dag er Hagenbakken 12 (AslaugEvensens barndomshjem). Området er preget av den eldste bebyggelsen fra 1750‒1900, hvor skippere, matroser og håndverkere bodde.

Tekst: Per-Willy Færgestad og Jan-Kåre Øien – publisert i Pensjonistnytt 1-2014
Verneforeningen Gamle Drøbak
Foto fra Drøbakskalenderen 2002