Gatenavn i Drøbak

Av Bernhard Magnussen

Drøbak er en langstrakt by – tre kilometer lang fra Sprostranda i syd til Gloslibekken i Vindfangerbukta
i nord. På den annen side er den smal. På det bredeste 600-700 meter- på det smaleste bare 100 meter.
Drøbak fikk bystatus i 1842/43. Da måtte grensen til nabokommunen Frogn stadfestes i detalj. Gatenavnene ble notert, men ikke krevet. Som postadresse brukte man Sydpå Drøbak og Nordpå Drøbak. Det var tilstrekkelig for Postkontoret. Postbudene fant frem til riktig sted uansett hvor du bodde.

1/1-1962 ble Drøbak og Frogn slått sammen til en kommune. Da ble det nødvendig å oppgi en mer nøyaktig postadresse.
Gjennom byen – fra Dampskipsbrygga i syd til Ringeplan i nord gikk det opprinnelig en eneste lang gate, som selvsagt het Storgaten. Vi hadde dog en gate til: Kirkegaten, og en liten stubb nordpå som ble kalt Sundegata og Badehusgaten mellom Båthavna og Hamborgbrygga.
Alle tverrgatene til Storgaten hadde spesielle navn – gjerne knyttet til navnet på den bebyggelsen den førte frem til. Nedenfor har jeg oppført disse navnene, nevnt fra syd mot nord. Navnene brukes den dag i dag.

Tverrgater/veier til Storgaten

Jørnsebakken – Fra bygrensen i syd til Tollboden.
Strandveien – Fra Jørnsebakken til Sprostranda
Petersbakken – Fra Bråtan – tvers over Jørnsebakken ned til Dampskipsbrygga
Tollbodbakken – Fra Tollboden opp mot Bråtan
Hamborgveien – Fra Tollboden mot vest
Badehusgaten – Fra Hamborgveien til Båthavna
Løktabakken – Fra Reenskaug til Chalmers vei
Tranga – Sidevei mot øst fra Britanniatorget til Råkeløkka
Damveien – Fra Gml.Oslovei sydover mot Råkeløkka
Carlsebakken – Fra Apoteket (Nå Sparebank 1)til Sjøtorget
Havnebakken – Fra Torvet til Båthavna
Osloveien (den gamle) – Fra «Molle» (Nå Peppes) til Lensmannssvingen
Kirkegaten – Fra Torvet til Kirken
Kroketønna – Fra Kirkegaten til Båthavna
Buggen – Fra Bankhjørnet til Engenehøy
Lindtruppen – Fra Bankhjørnet til Osloveien
Wienerbrødskjæringa – Fra baker Knudsen (Nå Galleri Teskje) til Kroketønna
Tamburbakken – Fra Kroketønna til Tamburbakken
Seimbakken – Fra Storgaten (i dag Niels Carlsensgate) bratt opp til Seierstenveien. I gamle dager var det bakken som førte fra
fjorden til bygrensen og videre mot Hovedstaden. Den var «Drøybakken» som ga byen sitt navn. Den het en tid Nebbenesbakken.
Grandeveien – Fra Skrivergården /Solgry) til VillaGrande (i dag Grande Sykehjem)
Villaveien – Fra Grandeveien (i dag Sorenskriver Ellefsens vei) – til høyre
Parrbakken – Fra «Solgry» ned til Parrstranda
Skipperveien – Fra Ringeplan inn til høyre
Hagenbakken – Fra Ringeplan til Grande
Vindfangerveien – Fra toppen av Hagenbakken til Vindfangerbukta
Sundegata – Fra Ringeplan til Sundbrygga.
Bentzebakken – Sti opp til Hagenbakken.
Husvikveien – Det nye navnet, som fører fra Ringeplan til Vindfangerbukta
* * *
Bjergene i Øst er en viktig bydel med forholdsvis tett bebyggelse. Her går det
mange små stikkveier med navn som Fjellveien, Baybakken m.fl.
BM
Berhard MagnussenI Pensjonistnytt nr 3/2005 side 14 – 15 står denne artikkelen. Vi takker Bernhard Magnussen for tidligere velvillig tillatelse til å gjengi artikkelen og bildene.

Bernhard Magnussen var født og oppvokst i Drøbak – en “urinnvåner” som få andre. Gjennom sitt omfattende lokalhistoriske arbeid bidro han til å gi oss en enda sterkere følelse av tilhørighet til dette vakre stedet ved fjorden. Han skrev en rekke artikler, to bøker om Vindfangerbuktas historie, og ikke minst historien om husene i Drøbak fra nord til syd. Han satt i redaksjonskomiteen for det omfattende Frogn Bygdebokverk på fem bind. Videre bidro han til Verneforeningens utgivelser av billedbøker fra gamle Drøbak, og han var en yndet foredragsholder. Han fikk Frogn kommunes kulturpris i 2002 og ble tildelt Kongens Fortjenstmedalje i sølv i 2007. Han var mangeårig æresmedlem i Verneforeningen Gamle Drøbak og gikk dessverre bort i 2013.