Uttalelse om «Musikkens Hus»

«Gamle Gymsal» har antikvarisk verdi ut fra alder og opprinnelig funksjon og representerer sammen med de eldre trebygningene Havnebakken 1, Torget 4 og Torget 6 en nesten 300 års historisk utvikling i Drøbak sentrum. VGD mener at de mindre justeringene av prosjektets materialbruk har styrket tiltakets tilpasning i forhold til «Gamle Gymsals»’ antikvariske kvaliteter og tilfører arkitektoniske kvaliteter til bygningsmiljøet ved lesbar volumoppbygging og transparens til eksisterende teglbygning. Vi vil fraråde at det bygges slik at deler av fasaden på «Gamle Bageri» blir skjult.

Videre til innlegget

Jubileumsmiddagen en flott markering av foreningens 50 års Jubileum

Jubileumsmiddagen ble avholdt på Sjøstjernen i Drøbak den 8.9.2021. En rekke prominente gjester var til stede fra både fjern og nær.    Her var Statsforvalteren i Viken, Rådmannen, Ordføreren, og representanter fra Riksantivaren, Viken Fylkeskommune, Museene i Akershus og over femti medlemmer av Verneforeningen Gamle Drøbak. Jan-Kåre Øien var kveldens toastmaster. Det var foredrag av […]

Videre til innlegget

Verneforeningens utstilling på Varmbadet er verd å se. Flere foredrag! 7.9: «Hvordan bidrar Verneforeningen ifbm byggesøknader?»

Verneforeningens utstilling på Varmbadet er verd å se. Mye historikk og bilder fra «Gamle Drøbak».   I september holder vi åpent fredag, lørdag og søndag fra kl.13-16. Morten Tvedt holder foredrag fra kl 18 til ca. kl 19 følgende dager. 1. sept.    Hva kan du gjøre med hus i vernesonen? 7. sept.    Hvordan […]

Videre til innlegget

50 års Jubileum 2021: Utstilling og foredrag i Varmbadet, Badeparken, 7. august til 19. september

Verneforeningens 50 års jubileumsutstilling Stedet er Varmbadet i Badeparken i perioden 7. august til 19. september.   Her vil vi vise plansjer, fotografier og malerier – fra før i tiden til våre dager, så vi kan sammenligne og minnes, og glede oss over alt verne-folket har fått til i disse 50 årene. Kanskje gremme oss litt, for alt […]

Videre til innlegget