I samsvar med vedtektene for Verneforeningen Gamle Drøbak innkalles det med dette til årsmøte 30. mars kl. 18.00 på Sjøstjernen.

 Dagsorden:

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av 2 referenter
  3. Valg av 2 protokollunderskrivere
  4. Valg av 2 stemmetellere
  5. Styrets årsberetning 2021
  6. Regnskap 2021 – revidert av revisor
  7. Innkomne forslag
  8. Aktivitetsplan for 2022
  9. Budsjett for 2022
  10. Valg

Det serveres kaffe og kaker. Møtet avholdes på Sjøstjernen 30. mars kl 18.00.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen mandag 14.3 2022.

Sendes til e-post: post@verneforeningen.no