Av Liv Lund Nyggard

De tre planene har hatt som felles mål å bevare Gamle Drøbak for ettertiden, men har alle bygget på ulike bevaringsideologier og strategier . Strategiene har vært et produkt av sin tid og ofte en reaksjon på noe i samtiden.  Er det mulig å si noe om hvilken betydning planene har hatt for utviklingen av Drøbak? Og kan vi lære noe generelt av disse planene utover at de er interessante som historiske dokument?

Artikkelen ble publisert i «Fremtid for fortiden», 3/2021, utgitt av Fortidsminneforeningen, Oslo og Akershus avdeling. Les hele artikkelen her.