vandringer-uten-tekst

Foreningens formål

skjold-transparent

Vårt formål er å samle enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter og andre – for i fellesskap å arbeide for bevaring av den eldre bebyggelse i Drøbak og Frogn og bidra til at de bygningsmessige tradisjoner som særpreger området blir holdt i hevd og  videreført.

Nyheter

kirken

Drøbak Kirke – rullestoladkomst 2

Det dreier seg om rammesøknad om inngrep i inngangspartiet og avkutting av kirkedør-bladene for å få til en brukelig handikap-adkomst. Vi finner ingen grunn til å gå inn på en diskusjon av nødvendigheten av dette, og forslaget til gjennomføring av tiltaket, siden Riksantikvaren og andre berørte parter ser ut til på forhånd å ha godkjent tiltaket. Det er her grunn til å bemerke at det hadde hjulpet oss mye i våre vurderinger om Frogn Kommune hadde tatt seg bryderiet med å sende oss hva de forskjellige faktisk har uttalt.

Europa Nostra

Europa Nostra i Drøbak!

Nyeste saker

Navnene vi mener å kjenne er fra venstre: 1 Martin Andersen (Sand-Andersen), 2 ?,
3 Joachim Linge (lærer på Drøbak Skole), 4 Sophus Anderssen ( kemner i Drøbak ), 5 ?,
6 Hersleb Enger (oberst på Oscarsborg), 7 Arne Wessel Berg (apoteker i Drøbak), 8 ?,
9 Otto Jonas Johansen (OJO), 10 Wangensteen (bestyrer på Folkeskolen i Drøbak)

Romerbadet på Drøbak kino – 1934

I de harde tredveåra var det ikke mange hus som hadde innlagt vann, toalett, dusj eller bad. Zinkbalje, vaskebøtte, svamp og kost var nok det som folk flest greide seg med. Det fantes heller ikke noe offentlig bad eller bad på skolene. Dette må vi snarest se å få gjort noe med, sa man i den lokale Røde Kors-foreningen.

Konge

Drøbaksundet i skuddet