vandringer-uten-tekst

Foreningens formål

skjold-transparent

Vårt formål er å samle enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter og andre – for i fellesskap å arbeide for bevaring av den eldre bebyggelse i Drøbak og Frogn og bidra til at de bygningsmessige tradisjoner som særpreger området blir holdt i hevd og  videreført.

Nyheter

Åpent brev om Næringsbygget på Lehmannsbrygga

Verneforeningen Gamle Drøbak (VGD) vil uttrykke stor anerkjennelse til administrasjon i Enhet for samfunnsutvikling og Bygg. Frogn Kommune har håndfast behandlet utbyggers søknad om næringsbygg, og som nå foreligger i «revidert» versjon. VGD, og mange utover vår medlemsmasse, føler tiltaket som et overgrep mot opplevelsen av kulturminnet rundt fergeleiet, fra Lehmannshuset til Loshuset og opp gjennom den eldre bebyggelsen i skråningen ovenfor. Det er en viktig opplevelsesverdi vi fremdeles har i dag, og som vil kunne gå tapt.

Grasrotandel!

Fruen fra Havet 2

Nyeste saker

Oscarsborg sett fra Håøya

Kong Oscars Borg sett fra Håøya. Bildet er meget gammelt, trolig fra før 1890, for da ble tårnet på hovedfortet fjernet. (I årene 1870 og utover ble borgen modernisert med nye kanoner osv. Det ble også lagt voller av sand foran borgen. Ingen ting av dette er med på bildet, så vi får anta at det er fra ca 1880).

Badeparken!

Drøbak Hospital

Hvit jul i Drøbak

Byens maritime sentrum