vandringer-uten-tekst

Foreningens formål

skjold-transparent

Vårt formål er å samle enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter og andre – for i fellesskap å arbeide for bevaring av den eldre bebyggelse i Drøbak og Frogn og bidra til at de bygningsmessige tradisjoner som særpreger området blir holdt i hevd og  videreført.

Nyheter

Områdereguleringsplan gamle Drøbak – uttalelse

Vi viser til det forelagte forslag til ny reguleringsplan for det antikvariske området Gamle Drøbak. Planutkastets hovedintensjon er i tråd med det endrede mandat hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker fikk når det gjelder arbeid med planen. Fokus skulle ikke kun være vern av trehusbebyggelsen, men også utvikling og endring innen det antikvariske området.

Nyeste saker

Navnene vi mener å kjenne er fra venstre: 1 Martin Andersen (Sand-Andersen), 2 ?,
3 Joachim Linge (lærer på Drøbak Skole), 4 Sophus Anderssen ( kemner i Drøbak ), 5 ?,
6 Hersleb Enger (oberst på Oscarsborg), 7 Arne Wessel Berg (apoteker i Drøbak), 8 ?,
9 Otto Jonas Johansen (OJO), 10 Wangensteen (bestyrer på Folkeskolen i Drøbak)

Romerbadet på Drøbak kino – 1934

I de harde tredveåra var det ikke mange hus som hadde innlagt vann, toalett, dusj eller bad. Zinkbalje, vaskebøtte, svamp og kost var nok det som folk flest greide seg med. Det fantes heller ikke noe offentlig bad eller bad på skolene. Dette må vi snarest se å få gjort noe med, sa man i den lokale Røde Kors-foreningen.

Konge

Drøbaksundet i skuddet