vandringer-uten-tekst

Foreningens formål

skjold-transparent

Vårt formål er å samle enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter og andre – for i fellesskap å arbeide for bevaring av den eldre bebyggelse i Drøbak og Frogn og bidra til at de bygningsmessige tradisjoner som særpreger området blir holdt i hevd og  videreført.

Nyheter

Slik blir Råkeløkka

Harald K Hermansen gratulerte Haptic Architects med et imponerende prosjekt: - Juryen har vurdert prosjektene i forhold til omgivelsene, arkitektonisk grep og funksjonalitet, samt prosjektenes utviklingspotensial. Tilpasning til den bevaringsverdige bebyggelsen i Drøbak har vært en sentral del av konkurransen. Særlig har juryen vurdert prosjektenes kvalitet som fremtidig godt bomiljø sentralt i Drøbak med en voksende andel eldre innbyggere.

varmbadet

Hyggelig melding!

Nyeste saker

Navnene vi mener å kjenne er fra venstre: 1 Martin Andersen (Sand-Andersen), 2 ?,
3 Joachim Linge (lærer på Drøbak Skole), 4 Sophus Anderssen ( kemner i Drøbak ), 5 ?,
6 Hersleb Enger (oberst på Oscarsborg), 7 Arne Wessel Berg (apoteker i Drøbak), 8 ?,
9 Otto Jonas Johansen (OJO), 10 Wangensteen (bestyrer på Folkeskolen i Drøbak)

Romerbadet på Drøbak kino – 1934

I de harde tredveåra var det ikke mange hus som hadde innlagt vann, toalett, dusj eller bad. Zinkbalje, vaskebøtte, svamp og kost var nok det som folk flest greide seg med. Det fantes heller ikke noe offentlig bad eller bad på skolene. Dette må vi snarest se å få gjort noe med, sa man i den lokale Røde Kors-foreningen.

Konge

Drøbaksundet i skuddet