vandringer-uten-tekst

Foreningens formål

skjold-transparent

Vårt formål er å samle enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter og andre – for i fellesskap å arbeide for bevaring av den eldre bebyggelse i Drøbak og Frogn og bidra til at de bygningsmessige tradisjoner som særpreger området blir holdt i hevd og  videreført.

Nyheter

Forvaltningsplan for Badeparken

Verneforeningen Gamle Drøbak er glad for at Badeparken endelig får den oppmerksomheten den fortjener og stiller seg svært positivt bak og støtter behovet for en økt bemanning for vedlikehold av Badeparken. Videre ønsker vi å rose Frogn kommune for et godt og grundig arbeide ifm Forvaltningsplanen for Badeparken, spesielt mht innhenting av historiske fakta.

Nyeste saker

Byoriginalen «Skrøna»

Drøbak hadde som steder flest sine egne originaler på godt og vondt. Fargeklatter i hverdagen som folk flest satte pris på i bymiljøet. Mange påstår at det ikke er slike byoriginaler igjen, og at disse er i ferd med å bli glemt. Men hver generasjon genererer nye originaler, men kanskje de ikke definert på den måten før de er borte.

Hvit jul i Drøbak

Byens maritime sentrum