vandringer-uten-tekst

Foreningens formål

skjold-transparent

Vårt formål er å samle enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter og andre – for i fellesskap å arbeide for bevaring av den eldre bebyggelse i Drøbak og Frogn og bidra til at de bygningsmessige tradisjoner som særpreger området blir holdt i hevd og  videreført.

Nyheter

Badehusgata 29.Wilse.1915.utsnitt2

Hamborghuset – «Kommunens tilsynsplikt…» 2

Stort informasjonsbehov om fakta i plan – og byggesaker Christian Ingolfsrud / Avdelingsleder byggesak og Liv Lund Nygaard / Byantikvar Vi opplever at det er et stort informasjonsbehov blant innbyggerne i Frogn når det gjelder både byggesaker og plansaker som pågår i kommunen. Når det gjelder reaksjoner på tilbakeføringen av Badehusgata 29, så vil vi i byggesaksavdelingen si at vår vurdering er at resultatet her er et eksempel til etterfølgelse. Når det gjelder prosessen er denne dokumentert i kommunens arkiver.

Nyeste saker

Blucher senkes

En Drøbakslege ser tilbake 2

I Pensjonist-nytt nr 1 og 2 1984 sto det to selvbiografiske artikler av Dr. Johan Mønnich. Han var en meget kjent og populær skikkelse i vår lille by, med et langt virke som lege. Etter at han nedla sin virksomhet fortsatte han som lege for våre pensjonister i flere år samtidig som han arbeidet i redaksjonen av Pensjonist-nytt. Han bodde i mange år i Storgata 11 og hans rosehave der har gledet svært mange gjennom årene.

Konge

Drøbaksundet i skuddet

Lindtruppbakken ca. år 1900.

Lindtruppbakken