vandringer-uten-tekst

Foreningens formål

skjold-transparent

Vårt formål er å samle enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter og andre – for i fellesskap å arbeide for bevaring av den eldre bebyggelse i Drøbak og Frogn og bidra til at de bygningsmessige tradisjoner som særpreger området blir holdt i hevd og  videreført.

Nyheter

Plakett for 2017 – ikke delt ut!

Verneplakketen for 2017 Ved årsmøtet i 2018 sier referatet følgende: "Plakettkomiteen v/Eng presenterte innkomne forslag, komiteens arbeid, og vedtak. Komiteen hadde særlig vurdert Gulliksbakken 3, Baybakken 9, men har valgt å ikke utdele noen plakett for 2017.

Grasrotandel!

Fruen fra Havet 2

Nye opplysningsskilt!

Nyeste saker

Badeparken!

I sommer ble innstillingen om oppgradering og vedlikehold av Badeparken lagt frem. Verneforeningen har gitt en krass uttalelse, som er gjengitt her:    I disse dager kommer siste del av planen, nemlig Naturmangfold. Vi er spent på hva den har å formidle og skal lese den meget nøye!

Drøbak Hospital

Hvit jul i Drøbak

Byens maritime sentrum