vandringer-uten-tekst

Foreningens formål

skjold-transparent

Vårt formål er å samle enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter og andre – for i fellesskap å arbeide for bevaring av den eldre bebyggelse i Drøbak og Frogn og bidra til at de bygningsmessige tradisjoner som særpreger området blir holdt i hevd og  videreført.

Nyheter

Årsmøte 15. mars 2017 kl. 1900 på Hospitalet

I samsvar med vedtektene for Verneforeningen Gamle Drøbak innkalles det med dette til årsmøte 15. mars 2017 kl. 1900 på Hospitalet. Dagsorden: 1. Innledning 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Styrets årsberetning og regnskap 2016 og budsjett 2017 4. Innkomne forslag 5. Valg Etter årsmøtet serveres det kaffe og kringle. Saker som ønskes behandlet […]

Protest i fyr og flamme

Biologens nye verkstedsbygg

Nyeste saker

Skipperne på Norstranda

Den nordre delen av Drøbak, fra Solgry (Skrivergården) til Husvik, ble kalt Norstranda. Her bodde skipperne og fraktemennene. I dette området hadde seilskuteskipperne og fraktemennene sine hus. Herfra var det kort vei til Vindfangerbukta hvor skutene lå. Nordstranda var vel forsynt med forretninger og håndverkere. Man behøvde ikke bevege seg bort til sentrum for å handle inn til det daglige behov.