vandringer-uten-tekst

Foreningens formål

skjold-transparent

Vårt formål er å samle enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter og andre – for i fellesskap å arbeide for bevaring av den eldre bebyggelse i Drøbak og Frogn og bidra til at de bygningsmessige tradisjoner som særpreger området blir holdt i hevd og  videreført.

Nyheter

Europa Nostra

Europa Nostra i Drøbak!

Verneforeningen Gamle Drøbak fikk hederlig omtale av EU/Europa Nostra i juni i fjor for sitt arbeid med å ta vare på Gamle Drøbak, og torsdag 18. august var 15 representanter fra organisasjonen på besøk i Drøbak. Besøket startet på Bygningsvernsenteret ved Follo Museum, hvor deltakerne fikk en orientering om virksomheten av daglig leder Per-Willy Færgestad. Deretter var det en vandring i byen under ledelse av Ivar Høivik fra verneforeningen. Besøket ble avsluttet med et lett måltid nede i byen.

Nyeste saker

Navnene vi mener å kjenne er fra venstre: 1 Martin Andersen (Sand-Andersen), 2 ?,
3 Joachim Linge (lærer på Drøbak Skole), 4 Sophus Anderssen ( kemner i Drøbak ), 5 ?,
6 Hersleb Enger (oberst på Oscarsborg), 7 Arne Wessel Berg (apoteker i Drøbak), 8 ?,
9 Otto Jonas Johansen (OJO), 10 Wangensteen (bestyrer på Folkeskolen i Drøbak)

Romerbadet på Drøbak kino – 1934

I de harde tredveåra var det ikke mange hus som hadde innlagt vann, toalett, dusj eller bad. Zinkbalje, vaskebøtte, svamp og kost var nok det som folk flest greide seg med. Det fantes heller ikke noe offentlig bad eller bad på skolene. Dette må vi snarest se å få gjort noe med, sa man i den lokale Røde Kors-foreningen.

Konge

Drøbaksundet i skuddet