vandringer-uten-tekst

Foreningens formål

skjold-transparent

Vårt formål er å samle enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter og andre – for i fellesskap å arbeide for bevaring av den eldre bebyggelse i Drøbak og Frogn og bidra til at de bygningsmessige tradisjoner som særpreger området blir holdt i hevd og  videreført.

Nyheter

Årets julegave er kommet!

Verneforeningen gamle Drøbaks kalender 2019 koster kr. 165,-. Den er tilsalgs hos: Joar Foto, Matkroken, Follo museum, Galleri Creative AS, Frogn Bibliotek, Avistegnernes hus og utenfor Drøbak sentrum ARK på Drøbak City Amfi.

Foreningens Formenn

Nyeste saker

Ringgården i Drøbak

Fredrik Ring bosatte seg i Drøbak. Løste handelsbrev den 5.9.1827, og overtok Ringgården etter sin mor ved skjøte tinglyst 6.11.1827. Overtagelsessummen var 700 speciedaler. Da Fredrik overtok Ringgården, sto der kun et lite hus, med 2 værelser, kjøkken og 2 alkover. Dette huset stammer fra langt over 200 år tilbake. Vi vet med sikkerhet at huset sto der i 1759. Dette huset utgjør i ens bebyggelse bibliotek, deler av stuen, hall og 2 soverom i annen etage. Tegninger av grunnplanet fra denne perioden finnes. Grunnmur og kjeller er intakt.

Badeparken!

Drøbak Hospital

Hvit jul i Drøbak

Byens maritime sentrum