Halvor Jensen ny leder i Verneforeningen

Halvor Jensen ble på årsmøtet i Verneforeningen Gamle Drøbak valgt som ny styreleder.   Halvor er nordlending fra Meløy kommune og har bodd på Bekkestua i Bærum før han og hans kone Lise Faye-Petersen overtok Maurbakken i 2013. Maurbakken ligger i Vestbyveien og er huset Knut Hamsun tegnet og fikk bygget i 1905.  Maurbakken har […]

Videre til innlegget

Kyststi Drøbak – Torkilstranda

VGD støtter FV i kravet om at ny arealplan må sikre arealer for stien fra Johanne Dybwads vei til Carl Størmers vei og stien mellom Fæstestranda og Torkilstranda ved at kyststien følger den den gamle poststien som er i bruk over Skramstadeiendommen fra Johanne Dybwads vei til Carl Størmers vei og at den fra Fæstestranda følger traseen sør for badehusene til Torkilstranda.

Videre til innlegget
Emblem VGD

Årsmøte på Sjøstjernen – onsdag 30. mars kl 18:00

I samsvar med vedtektene for Verneforeningen Gamle Drøbak innkalles det med dette til årsmøte 30. mars kl. 18.00 på Sjøstjernen.  Dagsorden: Valg av møteleder Valg av 2 referenter Valg av 2 protokollunderskrivere Valg av 2 stemmetellere Styrets årsberetning 2021 Regnskap 2021 – revidert av revisor Innkomne forslag Aktivitetsplan for 2022 Budsjett for 2022 Valg Det […]

Videre til innlegget

«Bevaring av Drøbak – tre ulike verneplaner» av Liv Lund Nygaard

De tre planene har hatt som felles mål å bevare Gamle Drøbak for ettertiden, men har alle bygget på ulike bevaringsideologier og strategier . Strategiene har vært et produkt av sin tid og ofte en reaksjon på noe i samtiden.  Er det mulig å si noe om hvilken betydning planene har hatt for utviklingen av Drøbak? Og kan vi lære noe generelt av disse planene utover at de er interessante som historiske dokument?

Videre til innlegget

Nyttårsfyrverkeri!

Startskuddet for et gnistrende fyrverkeri i Båthavna gikk nyttårsaften 1999. Rundt 20 år senere har mange hatt glede av å samles rundt smell og ildsprut i alle regnbuens farger. Nylig ble en sjekk med 10.000 kroner overrakt velforeningen. Den kom fra Verneforeningen Gamle Drøbak og ble overlevert av Anne Gulliksen.

Videre til innlegget

Boplikt i Drøbak?

Leder for Verneforeningen Gamle Drøbak, Bjørn Loge spurte kommunen om hva de gjør for å håndheve boplikten. Folk som går tur kan i vinterhalvåret se bolighus som står tomme, fordi de i praksis benyttes som hytter, på tross av at det er boplikt. Svaret Loge fikk overrasket ham. – Det er generelt krevende å følge opp boplikt, og kommunen har ingen planer om å sette i gang et systematisk arbeid i forhold til dette på nåværende tidspunkt, skriver enhetsleder i enhet for samfunnsplanlegging, Anne-Bergitte Thinn

Videre til innlegget

Badeparken og problemer!

Som kjent har det vært mye debatt rundt det arbeidet som er blitt utført i Badeparken de siste to årene. Brukerrådet for Badeparken, hvor også Verneforeningen er representert,  har klaget over at de ikke er blitt tatt med på avgjørelsene. Arbeidet med den nye "spennende" lekeplassen er ikke blitt lagt offentlig ettersyn og resultatet er er mildest talt omdiskutert. Står Verneforeningen i fare for å bli et gissel for sterke utbyggingsinteresser og arkitekter som tydeligvis ikke har sans for å bevare parkens gamle "selgrodde" preg. Blir forslaget om å rive scenen og fjerne undergangen for så å legge ut en betong flate realisert er det en skandale!

Videre til innlegget

Bekymring for «Kirkeparken»!

Verneforeningen har gjennom flere år sett med bekymring på arrangeringen av store musikkfestivaler i "Kirkeparken" i Badeparken. Det rigges opp store scenearrangementer rett inntil Kirkegården og gravene der, og de gamle eiketrærne utsettes for en voldsom påkjenning. Det er sendt 6 forskjellige henvendelser til Frogn Kommune men dessverre uten særlig svar.

Videre til innlegget