Besøk fra Estland om hvordan man kan bruke næring og turisme som ressurs og hindre bydød

 

Besøket var i regi av Riksantikvaren, som del av et samarbeidet med Riksantikvarens søsterorganisasjon i Estland, Estonian Heritage Board. Verneforeningen deltok sammen med byantikvar, næringsrådgiver og turistsjef.

I tillegg til den fungerende estiske riksantikvaren, deltok flere representanter fra riksantikvarens estiske søsterorganisasjon (Estonian National Heritage Board), representanter fra ni estiske historiske byer som får midler under EØS-midlene (derunder byarkitekter), samt en representant fra det estiske Kulturdepartementet.

Link til artikkelen i Amta.