Uttalelsene fra Verneforeningen kan leses i boksene nedenfor eller lastes ned:

Storgata 29

Storgata 28

Torget 1

Jørnsebakken 9

 

Storgaten 29^LJ uttalelse fra VGD Storgaten 28^J uttalelse fra VGD Torget 1 Uttalelse fra VGD Jørnsebakken 9^J uttalelse fra VGD