Dette er en melding fra Frognsmarkas venner pr 18. mars 2022:

 

Frogn kommune postmottak@frogn.kommune.no
Drøbak 18.mars 2022

Kyststi Drøbak – Torkilstranda. Verneforeningen gamle Drøbak deler vår bekymringen for Poststien

Vedlagt følger brev datert 16.03.2022 fra Verneforeningen til Frognmarkas venner. Verneforeningen deler vår bekymring for stien fra drøbak til Torkilstranda som er en del av den gamle Poststien. Vi gjengir fra brevet:

Det siste året har det vært stor byggevirksomhet i Johanne Dybwads vei langs den gamle poststien som går gjennom det som betegnes som Skramstadeiendommen (Wilhelmsens feriehjem). Det har til tider vært nærmest avstengt av anleggsmaskiner og fysisk vanskelig framkommelig, det siste året. Det er en reell frykt hos brukere og beboere i området for at den kan bli stengt for allmenheten i framtiden. Det samme gjelder stien foran badehusene på Fæstestranda der badehus har vært gjenstand for salg de siste årene.

VGD støtter FV i kravet om at ny arealplan må sikre arealer for stien fra Johanne Dybwads vei til Carl Størmers vei og stien mellom Fæstestranda og Torkilstranda ved at kyststien følger den den gamle poststien som er i bruk over Skramstadeiendommen fra Johanne Dybwads vei til Carl Størmers vei og at den fra Fæstestranda følger traseen sør for badehusene til Torkilstranda.

Dette vil kreve handling fra Frogn kommune. Vi gjentar våre spørsmål fra vårt brev datert
25.november 2021:

1. Har Frogn kommune utarbeidet innstilling til løsning for strekningen Torkilstranda – Fæstestranda? Hvordan er en slik løsning planlagt fremmet til behandling og hva er tidsplanen?

2. Har Frogn kommune utarbeidet innstilling til løsning for strekningen Johanne Dybwads ve i- Carl Størmers vei? Hvordan er en slik løsning planlagt fremmet til behandling og hva er tidsplanen?

Med hilsen for Frognmarkas venner

 

 

 

Øystein Giertsen Leder

Kopi:
Frogn Friluftsforum Verneforeningen Gamle Drøbak Oslofjorden friluftsråd
Vedlegg: Brev datert 16.03.2022 fra Verneforeningen til Frognmarkas venner

 

Her er brevet fra Verneforeningen i sin helhet:

 

                                                                                  

Frognmarkas Venner
Redd@frognmarka.no

Kyststi/poststien Drøbak-Torkilstranda

Det vises til e-post til medlemmer av Verneforeningen Gamle Drøbak (VGD) 9/2 2021 med vedlegg om grunnlag for videre arbeid med stien mellom Drøbak og Torkildstranda som er oversendt kommunen høsten 2021, samt Frognmarkas Venners høringsuttalelse til arealplanens planprogram. 

Det siste året har det vært stor byggevirksomhet i Johanne Dybwads vei langs den gamle poststien som går gjennom det som betegnes som Skramstadeiendommen (Wilhelmsens feriehjem). Det har til tider vært nærmest avstengt av anleggsmaskiner og fysisk vanskelig framkommelig, det siste året. Det er en reell frykt hos brukere og beboere i området for at den kan bli stengt for allmenheten i framtiden. Det samme gjelder stien foran badehusene på Fæstestranda der badehus har vært gjenstand for salg de siste årene. 

VGD støtter FV i kravet om at ny arealplan må sikre arealer for stien fra Johanne Dybwads vei til Carl Størmers vei og stien mellom Fæstestranda og Torkilstranda ved at kyststien følger den den gamle poststien som er i bruk over Skramstadeiendommen fra Johanne Dybwads vei til Carl Størmers vei og at den fra Fæstestranda følger traseen sør for badehusene til Torkilstranda.

Drøbak 16.03.2022

Bjørn Loge
Styreleder
VERNEFORENINGEN GAMLE DRØBAK

 

 

1