Halvor Jensen ble på årsmøtet i Verneforeningen Gamle Drøbak valgt som ny styreleder.

 

Halvor er nordlending fra Meløy kommune og har bodd på Bekkestua i Bærum før han og hans kone Lise Faye-Petersen overtok Maurbakken i 2013. Maurbakken ligger i Vestbyveien og er huset Knut Hamsun tegnet og fikk bygget i 1905.  Maurbakken har vært i familien Faye-Petersen eie siden 1909 da Lises oldefar, seilskuteskipper Andreas Tollefsen, kjøpte det.

Interessen for vern og gamle hus fikk jeg de vi kjøpte av Selvaags første byggverk fra 1947, i Nadderudveien i Bærum. Da vi bestemte oss for å selge i Bærum og ta over stafettpinnen på Maurbakken, og med det et betydelig ansvar for det kulturminnet Maurbakken, var det med bevaring og vern i tankene. Vi har i årene etter vi overtok jobbet oss gjennom rom for rom og forsøkt å ta vare på historien i den grad det har vært praktisk mulig. Blant annet har vi bevart husets originale vinduer og hentet frem profiler og lysinnslipp ved bruk av det Danske systemet Optoglas, en løsning vi virkelig vil anbefale i stedet for å bytte gode og bevaringsverdige vinduer. Malermester Studsrud har sørget for å trekke opp tak og vegger med ny strie og ikke minst nennsomt linoljemalt både søyler, vinduer og gamle dører. Vi har også hatt kontakt med MiA og Per-Willy Færgestad underveis i restaureringsprosessen

I 2020 ble jeg av valgkomiteen forespurt om jeg ville ta en plass som varamedlem i styret i VGD, i 2021 rykket jeg opp til styremedlem og nå er jeg altså valgt som ny styreleder. Med min bakgrunn som leder og styremedlem i selskapet jeg har ledet i 20 år, kommer jeg inn med god lederkompetanse og evner innen kommunikasjon og det å bygge og utvikle gode team som mitt sterkeste kort i styret i VGD. Jeg har med meg et meget kompetent styre, med fagkunnskap innen arkitektur og vern som er særdeles bra. Jeg tror på en åpen dialog der styret og medlemmer snakker sammen og finner gode løsninger. God dialog med både antikvariske myndigheter, kommunale og fylkeskommunale myndigheter er viktig. Drøbak er av nasjonal interesse, og vårt arbeid må bygge opp rundt de bevaringsinteresser som er beskrevet i vår egen områdeplan og våre antikvariske myndigheters føringer. Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben, og oppfordrer alle nye og gamle medlemmer til å bidra til en konstruktiv og åpen dialog.