Nyttårsfyrverkeri!

Startskuddet for et gnistrende fyrverkeri i Båthavna gikk nyttårsaften 1999. Rundt 20 år senere har mange hatt glede av å samles rundt smell og ildsprut i alle regnbuens farger. Nylig ble en sjekk med 10.000 kroner overrakt velforeningen. Den kom fra Verneforeningen Gamle Drøbak og ble overlevert av Anne Gulliksen.

Videre til innlegget

Boplikt i Drøbak?

Leder for Verneforeningen Gamle Drøbak, Bjørn Loge spurte kommunen om hva de gjør for å håndheve boplikten. Folk som går tur kan i vinterhalvåret se bolighus som står tomme, fordi de i praksis benyttes som hytter, på tross av at det er boplikt. Svaret Loge fikk overrasket ham. – Det er generelt krevende å følge opp boplikt, og kommunen har ingen planer om å sette i gang et systematisk arbeid i forhold til dette på nåværende tidspunkt, skriver enhetsleder i enhet for samfunnsplanlegging, Anne-Bergitte Thinn

Videre til innlegget

Badeparken og problemer!

Som kjent har det vært mye debatt rundt det arbeidet som er blitt utført i Badeparken de siste to årene. Brukerrådet for Badeparken, hvor også Verneforeningen er representert,  har klaget over at de ikke er blitt tatt med på avgjørelsene. Arbeidet med den nye "spennende" lekeplassen er ikke blitt lagt offentlig ettersyn og resultatet er er mildest talt omdiskutert. Står Verneforeningen i fare for å bli et gissel for sterke utbyggingsinteresser og arkitekter som tydeligvis ikke har sans for å bevare parkens gamle "selgrodde" preg. Blir forslaget om å rive scenen og fjerne undergangen for så å legge ut en betong flate realisert er det en skandale!

Videre til innlegget

Bekymring for «Kirkeparken»!

Verneforeningen har gjennom flere år sett med bekymring på arrangeringen av store musikkfestivaler i "Kirkeparken" i Badeparken. Det rigges opp store scenearrangementer rett inntil Kirkegården og gravene der, og de gamle eiketrærne utsettes for en voldsom påkjenning. Det er sendt 6 forskjellige henvendelser til Frogn Kommune men dessverre uten særlig svar.

Videre til innlegget

Uttalelse om «Musikkens Hus»

«Gamle Gymsal» har antikvarisk verdi ut fra alder og opprinnelig funksjon og representerer sammen med de eldre trebygningene Havnebakken 1, Torget 4 og Torget 6 en nesten 300 års historisk utvikling i Drøbak sentrum. VGD mener at de mindre justeringene av prosjektets materialbruk har styrket tiltakets tilpasning i forhold til «Gamle Gymsals»’ antikvariske kvaliteter og tilfører arkitektoniske kvaliteter til bygningsmiljøet ved lesbar volumoppbygging og transparens til eksisterende teglbygning. Vi vil fraråde at det bygges slik at deler av fasaden på «Gamle Bageri» blir skjult.

Videre til innlegget