Vimpelfabrikken – Felles befaring onsdag 4.5. kl.1800 med oppmøte ved Storgata 12.

Befaring på Vimpelfabrikken 4.5. kl. 18:00.   For eiendommen i Storgata 12-16 med Vimpelfabrikken er det sendt inn en egen detaljregulering til kommunen som nå er ute på høring etter 1. gangsbehandling hos de folkevalgte (hovedutvalg for miljø, plan og bygg) med høringsfrist 27.05.2022. Dette er en svært viktig sak som vil få stor betydning […]

Videre til innlegget

Besøk fra Estland om hvordan man kan bruke næring og turisme som ressurs og hindre bydød

Besøk fra Estland om hvordan man kan bruke næring og turisme som ressurs og hindre bydød   Besøket var i regi av Riksantikvaren, som del av et samarbeidet med Riksantikvarens søsterorganisasjon i Estland, Estonian Heritage Board. Verneforeningen deltok sammen med byantikvar, næringsrådgiver og turistsjef. I tillegg til den fungerende estiske riksantikvaren, deltok flere representanter fra […]

Videre til innlegget

Halvor Jensen ny leder i Verneforeningen

Halvor Jensen ble på årsmøtet i Verneforeningen Gamle Drøbak valgt som ny styreleder.   Halvor er nordlending fra Meløy kommune og har bodd på Bekkestua i Bærum før han og hans kone Lise Faye-Petersen overtok Maurbakken i 2013. Maurbakken ligger i Vestbyveien og er huset Knut Hamsun tegnet og fikk bygget i 1905.  Maurbakken har […]

Videre til innlegget

Kyststi Drøbak – Torkilstranda

VGD støtter FV i kravet om at ny arealplan må sikre arealer for stien fra Johanne Dybwads vei til Carl Størmers vei og stien mellom Fæstestranda og Torkilstranda ved at kyststien følger den den gamle poststien som er i bruk over Skramstadeiendommen fra Johanne Dybwads vei til Carl Størmers vei og at den fra Fæstestranda følger traseen sør for badehusene til Torkilstranda.

Videre til innlegget
Emblem VGD

Årsmøte på Sjøstjernen – onsdag 30. mars kl 18:00

I samsvar med vedtektene for Verneforeningen Gamle Drøbak innkalles det med dette til årsmøte 30. mars kl. 18.00 på Sjøstjernen.  Dagsorden: Valg av møteleder Valg av 2 referenter Valg av 2 protokollunderskrivere Valg av 2 stemmetellere Styrets årsberetning 2021 Regnskap 2021 – revidert av revisor Innkomne forslag Aktivitetsplan for 2022 Budsjett for 2022 Valg Det […]

Videre til innlegget

«Bevaring av Drøbak – tre ulike verneplaner» av Liv Lund Nygaard

De tre planene har hatt som felles mål å bevare Gamle Drøbak for ettertiden, men har alle bygget på ulike bevaringsideologier og strategier . Strategiene har vært et produkt av sin tid og ofte en reaksjon på noe i samtiden.  Er det mulig å si noe om hvilken betydning planene har hatt for utviklingen av Drøbak? Og kan vi lære noe generelt av disse planene utover at de er interessante som historiske dokument?

Videre til innlegget