Vimpelfabrikken – Felles befaring onsdag 4.5. kl.1800 med oppmøte ved Storgata 12.

Befaring på Vimpelfabrikken 4.5. kl. 18:00.   For eiendommen i Storgata 12-16 med Vimpelfabrikken er det sendt inn en egen detaljregulering til kommunen som nå er ute på høring etter 1. gangsbehandling hos de folkevalgte (hovedutvalg for miljø, plan og bygg) med høringsfrist 27.05.2022. Dette er en svært viktig sak som vil få stor betydning […]

Videre til innlegget

Besøk fra Estland om hvordan man kan bruke næring og turisme som ressurs og hindre bydød

Besøk fra Estland om hvordan man kan bruke næring og turisme som ressurs og hindre bydød   Besøket var i regi av Riksantikvaren, som del av et samarbeidet med Riksantikvarens søsterorganisasjon i Estland, Estonian Heritage Board. Verneforeningen deltok sammen med byantikvar, næringsrådgiver og turistsjef. I tillegg til den fungerende estiske riksantikvaren, deltok flere representanter fra […]

Videre til innlegget