Badeparken og problemer!

Som kjent har det vært mye debatt rundt det arbeidet som er blitt utført i Badeparken de siste to årene. Brukerrådet for Badeparken, hvor også Verneforeningen er representert,  har klaget over at de ikke er blitt tatt med på avgjørelsene. Arbeidet med den nye "spennende" lekeplassen er ikke blitt lagt offentlig ettersyn og resultatet er er mildest talt omdiskutert. Står Verneforeningen i fare for å bli et gissel for sterke utbyggingsinteresser og arkitekter som tydeligvis ikke har sans for å bevare parkens gamle "selgrodde" preg. Blir forslaget om å rive scenen og fjerne undergangen for så å legge ut en betong flate realisert er det en skandale!

Videre til innlegget

Bekymring for «Kirkeparken»!

Verneforeningen har gjennom flere år sett med bekymring på arrangeringen av store musikkfestivaler i "Kirkeparken" i Badeparken. Det rigges opp store scenearrangementer rett inntil Kirkegården og gravene der, og de gamle eiketrærne utsettes for en voldsom påkjenning. Det er sendt 6 forskjellige henvendelser til Frogn Kommune men dessverre uten særlig svar.

Videre til innlegget

Uttalelse om «Musikkens Hus»

«Gamle Gymsal» har antikvarisk verdi ut fra alder og opprinnelig funksjon og representerer sammen med de eldre trebygningene Havnebakken 1, Torget 4 og Torget 6 en nesten 300 års historisk utvikling i Drøbak sentrum. VGD mener at de mindre justeringene av prosjektets materialbruk har styrket tiltakets tilpasning i forhold til «Gamle Gymsals»’ antikvariske kvaliteter og tilfører arkitektoniske kvaliteter til bygningsmiljøet ved lesbar volumoppbygging og transparens til eksisterende teglbygning. Vi vil fraråde at det bygges slik at deler av fasaden på «Gamle Bageri» blir skjult.

Videre til innlegget

Jubileumsmiddagen en flott markering av foreningens 50 års Jubileum

Jubileumsmiddagen ble avholdt på Sjøstjernen i Drøbak den 8.9.2021. En rekke prominente gjester var til stede fra både fjern og nær.    Her var Statsforvalteren i Viken, Rådmannen, Ordføreren, og representanter fra Riksantivaren, Viken Fylkeskommune, Museene i Akershus og over femti medlemmer av Verneforeningen Gamle Drøbak. Jan-Kåre Øien var kveldens toastmaster. Det var foredrag av […]

Videre til innlegget

Verneforeningens utstilling på Varmbadet er verd å se. Flere foredrag! 7.9: «Hvordan bidrar Verneforeningen ifbm byggesøknader?»

Verneforeningens utstilling på Varmbadet er verd å se. Mye historikk og bilder fra «Gamle Drøbak».   I september holder vi åpent fredag, lørdag og søndag fra kl.13-16. Morten Tvedt holder foredrag fra kl 18 til ca. kl 19 følgende dager. 1. sept.    Hva kan du gjøre med hus i vernesonen? 7. sept.    Hvordan […]

Videre til innlegget