Energirådgivning i eldre bygg

Sammen med Akershus bygningsvernsenter, Buskerud bygningsvernsenter, Bygg og bevar, Fortidsminneforeningen, Murbyen Oslo og Klimaavdelingen i Viken fylkeskommune tilbyr de nå en egen satsning for energiøkonomisering (ENØK) i eldre og verneverdige bygg.

Dette kan være aktuelt for mange av verneforeningens medlemmer. Her er link:

https://viken.no/tjenester/kulturminner/fredete-og-verneverdige-hus-og-anlegg/energiradgivning-i-eldre-bygg/?utm_campaign=2023-03-15%3A+Nyhetsbrev+15.+mars+2023&utm_source=Fortidsminneforeningen&utm_medium=email