Forslag til kandidater til verneplakett for 2022 ønskes

Plakettkomiteen oppfordrer verneforeningens medlemmer og andre interesserte til å melde inn forslag til kandidater for verneplakett for året 2022.

 

 

 

 

Plakettkomiteen ved Jan-Kåre Øien, Harald Krokstrand og Pål Henry Engh.

Forslag med opplysninger om kandidaten med nødvendig kontaktinfo sendes innen 28.04. 2023 til harald.krokstrand@gmail.com eller til palhenryengh@gmail.com med gjenpart til post@verneforeningen.no 

 

Man kan både foreslå seg selv og andre. Kandidater som er foreslått tidligere, men som ikke har nådd opp, kan gjerne foreslås på nytt. En kort begrunnelse, gjerne med bilder bør fortrinnsvis følge med forslagene.