I disse tider med høy energipris, Enova som lokker med etableringsstøtte, samt begrenset strømstøtte; maksimert til 5.000 kWh per måned, kan slike paneler på tak virke forlokkende. 
 
Politikerne i Frogn presser på for å få slike søknader lett gjennom – men – vi mener dette er tiltak som kan påvirke kulturmiljøet i vesentlig grad. Områdeplanen er etter vårt syn ganske klar – og dersom det skal gis dispensasjon, må det være etter en grundig vurdering av beliggenhet, påvirkning (synlighet), og ikke minst bygningens alder og utforming.
Vi minner om at de beste rådene til lavere energibehov er å installere varmepumpe, senke temperatur, tette luftlekkasjer, og etterisolere der mulig. Disse tiltakene reduserer også behovet for strøm.
 
Verneforeningen vil også oppfordre politikerne til å få hevet grensen på 5.000 kWh per måned for de som bor i vernesonen og /eller av verneverdige hensyn er fratatt muligheten for å gjøre slike energibesparende tiltak som nevnt over.

 

Last ned brevet her eller les det nedenfor.
Solceller-pa-tak-VGD