Skjøtselsplan for Badeparken

Verneforeningen har fått planen til uttalelse og har vært på befaring med arkitekt og representanter fra kommunen. Vi er selvsagt meget positive til selve planen og glade over omfang og det meste av tiltakene. Vi synes at planen er meget godt gjennomarbeidet og ønsker å understreke viktigheten av at det nå vises politisk vilje til å vedta de nødvendige budsjetter for å gjennomføre planen for kommunens tusenårssted og det mest populære friområdet i kommunen.

Videre til innlegget

En tragedie for Drøbak

13.juli 2011 skrev Terje Johansen fra Venstre i AMTA artikkelen «En tragedie for Drøbak» etter at H, AP, FRP og Pensjonistpartiet hadde vedtatt Olav Thons private reguleringsforslag med to boligblokker med til sammen 14 leiligheter, et frittliggende forretningsbygg og et garasjeanlegg på Drøbaks fineste sjøtomt på Lehmannsbrygga.

Videre til innlegget

Litt om Drøbak Mekaniske Verksted og omliggende strøk

Et steinkast fra Drøbak torg, i retning Osloveien, finner vi Drøbak Mekaniske Verksted. Den treetasjes høye trebygningen i sveitserstil ligger tilbaketrukket bak hvite tregjerder. I dette strøket, som tidligere var en del av Råkeløkka, fant vi bl.a. også en vognmannsforretning, et møbelverksted, brannvakta med sitt karakteristiske utsiktstårn og hjelpefengselet. Drøbak Mek. og flere av de andre eiendommene sprang ut fra den såkalte sorenskriver Lunds gård.

Videre til innlegget

Adresseforvirring!

Adresseforvirring! Lenge hadde vår kjære «låve» adresse Osloveien 16. Så fikk vi tips om at noe var galt. Et detektivarbeid avslørte at riktig adresse var Lindtruppbakken 16! Forleden dag ble ny adresse «døpt» av formann Ivar Høivik og Klaus Bareksten. Stedet er det samme som før!

Videre til innlegget

Delius, Sinding & Gade

Delius, Sinding & Gade Verneforeningen får mange henvendelser. I bland også om ting vi ikke kan svare på. Dette mottok vi den 3/2. I håp om at våre medlemmer kan kaste lys over dette: "Hei i Venneforeningen for Gamle Drøbak! Jeg er forfatter, og skriver for tiden på den første boka på norsk om den engelske komponisten Frederick Delius (1862-1934). I mange land er hans musikk mye spilt. I England hadde han i fjor eget frimerke, og BBCs nye dokumentar om ham ble vist på NRK.

Videre til innlegget

Er det slik vi vil ha det?

Er det slik vi vil ha det? I februar i år sendte Verneforeningen Gamle Drøbak et brev til Riksantikvaren med kopi til Frogn kommune og Akershus fylkeskommune. Vi pekte på tre byggeprosjekter i Vernesonen i Drøbak, Fjellveien 12, Badehusgata 14 og Lehmannsbrygga, som var vedtatt av utvalg for miljø, plan og byggesaker i Frogn kommune, […]

Videre til innlegget

Utalelse om Lemannsbrygga

Utalelse om Lemannsbrygga Drøbak 10. 08- 07 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling v/ siv. ark. H. Grevskott Larsen Pb.10. 1440 Drøbak Vedr. Forslag Bebyggelsesplan Lehmannsbrygga. Gnr. 86, bnr. 215 m.fl. Når det nå for tredje gang fremlegges forslag til utnyttelse av Lehmannsbrygga melder det seg 3 fundamentale spørsmål: 1. Må Drøbak finne seg i en […]

Videre til innlegget