I disse trefellingstider er det interessant og sammenligne bilder tatt på omtrent samme sted med mange års mellomrom. På det øverste bilde ser vi Niels Carlsens gate med “Det Gamle Apotek” til venstre og “Apotekerblokka” til høyre og “Hospitalet” i bakgrunnen. I forgrunnen ser vi trærne som sto delvis ut i gata. Og under over alle undre, folk kunne gå i gata!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
På det neste bildet, tatt i 2017, er bildet nesten det samme, med husene slik de var, men uten trær. Det siste treet ble plutselig fjernet av Frogn Kommune i vinter, uten ett ord til offentligheten om hvorfor det måtte fjernes. Til erstatning har vi fått ganske mye biler!