I Akershus Amtstidende den 17/2 fant vi denne meldingen om onsdagens fakkelprotest ved Rådhuset i forbindelse med behandlingen av forslagene til ny «verneplan». Siden protesten har flere nye medlemmer meldt seg inn i Verneforeningen Gamle Drøbak. Vi oppfordrer flest mulig til å melde seg inn nå. Desto flere medlemmer, desto sterkere Verneforening! Bruk innmeldings “Knappen” på forsiden i dag

Protest i fyr og flamme

Mer enn femti personer møtte opp til fakkelmarkering mot Høyres forslag til verneplan.

Av Kaisa Ingesdotter, Kaisa@amta.no

– Vi synes vi tok i da vi kjøpte femti fakler, sier Eva Tønnessen.
Verneforeningen Gamle Drøbak gikk tidlig tom for fakler, men de frammøtte så ikke ut til å mistrives av den grunn.
– Det er hyggelig at de møter opp og viser engasjementet sitt. Det er lett at man bare skriver under på en kampanje på nettet, sier Tønnessen, og sikter til Verneforeningen Gamle Drøbak sin underskriftskampanje for Rådmannens utkast til verneplan.

Leverte underskrifter
Trudy Mørk Wollbraaten fra Verneforeningen leverte underskriftene til nestleder Jørn Barkenæs i forkant av utvalgsmøtet for miljø-, plan og bygg.
– Her er i hvert fall 362 navn, og informasjonen om underskriftskampanjen har vært delt nesten 700 ganger på Facebook, sier Wollbraaten.
Barkenæs takket på vegne av utvalget, og oppfordrer folk til å komme med innspill.

Dramatisk for miljøet
Wollbraaten holdt også en appell under markeringen. Hun kritiserer Høyres forslag om å moderere riveforbudet.
Et av punktene Høyre ønsker endret er det generelle riveforbudet. Høyres Ståle Jensen har uttalt til Amta at partiet mener et generelt riveforbud er for blokkerende.
– Konsekvensen av Høyres forslag er at urovekkende mange bolighus, og særlig anneks og uthus, ikke er beskyttet mot riving. Det kan åpenbart få dramatiske konsekvenser for miljøet i gamle Drøbak, sier Wollbraaten.

Støtter Rådmannen
Arbeiderpartiet fortalte i går at de støtter Rådmannens instilling.
– Arbeiderpartiet er svært skuffet over at Høyre fikk flertall, sammen med FRP i hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker, om å sende ut Høyres forslag til ny reguleringsplan for Gamle Drøbak, skriver Rita Hirsum Lystad i en e-post til Amta.