Politimesterhuset

Politikammer, fengsel og Politimesterbolig gjennom 100 år. Den nye politimester i 1902 tilpliktet å bo i Drøbak og å holde kontor der. Drøbak kommune skulle etter avtalen stille til politimesterens disposisjon kontorlokale med «lys og brænde». Etter hvert skulle et politikammer bli formet, og politimesteren og “kammeret” skulle bli værende i Drøbak i mange år fremover

Videre til innlegget

Drøbaks historie

Historien om Drøbak er knyttet til vann - saltvann som ferskvann. Vann kan fiskes i, vann kan bades i. Vann kan pløyes av farkoster med last og folk - frende som fiende. Og vinterstid kan vann bli til fjordis, eller til verdifulle isblokker. Vann kan skille mennesker ad, vann kan også føre dem sammen. Alle disse kjensgjerninger er Drøbak bygget på.

Videre til innlegget

Delius, Sinding & Gade

Delius, Sinding & Gade Verneforeningen får mange henvendelser. I bland også om ting vi ikke kan svare på. Dette mottok vi den 3/2. I håp om at våre medlemmer kan kaste lys over dette: "Hei i Venneforeningen for Gamle Drøbak! Jeg er forfatter, og skriver for tiden på den første boka på norsk om den engelske komponisten Frederick Delius (1862-1934). I mange land er hans musikk mye spilt. I England hadde han i fjor eget frimerke, og BBCs nye dokumentar om ham ble vist på NRK.

Videre til innlegget