TILDELINGSBREV

Verneforeningen Gamle Drøbak’s Verneplakett for 2018 tildeles eierne av

GULLIKSBAKKEN 3

 

Pål Mo og Tone Haug

Gulliksbakken 3 er et lite bolighus, opprinnelig bygget av laftet tømmer i siste halvdel av 1800-tallet.
Huset var preget av stort forfall og nærmest kondemnabelt da det ble overtatt av nye eiere i 2013.
Etter plakettkomitéens vurdering har huseierne både reddet et gammelt hus og med begrensede
midler og stor entusiasme skapt seg et moderne hjem. Omfattende gjenbruk og god utforming av
nye bygningselementer er sammen med god håndverksmessig utførelse, detaljering og fargebruk,
gjennomført på en forbilledlig måte. Komiteen er imponert over hvordan huseier sammen med
håndverker Odd Stavseng så de historiske kvalitetene og tok vare på disse, utnyttet plassen og fikk
maksimalt ut av et svært dårlig utgangspunkt på en vanskelig tomt.

Drøbak 13. mars 2019
…………………………………………. …………………………………….. ………………………………………….
Ivar Andreas Høivik (leder)                     Pål Henry Engh                               Harald Krokstrand

Se ellers: Plakett for 2016 “Apotekblokka”, Niels Carlsens gt.17

eller: Verneplaketten for 2019 til “Grøn-Hansen gården”