Verneplaketten for 2019
“Grøn-Hansen gården”, Storgata 2

 

Verneforeningens plakett for 2019 tildeles eierne av en bygning som led av stor mangel på vedlikehold da den ble rehabilitert i 2018. Foreningen ønsker særlig å berømme gårdeierne for deres initiativ, engasjement og ikke minst vilje til å samarbeide bl.a. med antikvariske myndigheter for å ivareta og løfte fram et helhetlig 50-talls uttrykk. Vi vil også framheve kvaliteten på den håndverksmessige utførelsen kombinert med riktig valg av materialer, farger og karakteristiske detaljer som det å gjenskape mineralittpussen i første etasje istedenfor bare «å male over». Det var nemlig et reelt alternativ.

Verneplaketten for 2019 tildeles eierne av Storgata 2, den såkalte Grøn-Hansen gården; Grøn-Hansen gården A/S.”

15. mars 2020
PLAKETTKOMITEEN

Pål Henry Engh, Harald Krogstrand og Jan-Kåre Øien.

26.8.2020  får vi oversendt bilde av årets plakett montert opp på veggen av «Grønn-Hansen gården»

Se ellers: Verneplakett for 2018

Se også: Æresplakett for 2019 “Telegrafen”