Verneplaketten for 2016
«Apotekblokka», Niels Carlsens gate 17

Apotekblokka i 1963

«Apotekblokka» i Niels Carlsens gate 17 ligger midt i hjertet av Drøbak, med småhusbebyggelse, butikker, kafé, restaurant og grøntanlegg. Det er gammel, verneverdig bebyggelse på alle kanter. Huset har ikke fått navnet ”Apotekblokka” fordi det inneholder et apotek, men rett og slett fordi det ligger vis-à-vis ”Det gamle apoteket” som heller ikke lenger inneholder apotek, men som hadde apotek i årene 1866 – 1971.

Bygningen er en treetasjers boligblokk, tegnet i 1953 av arkitekt MNAL Fritz Fredrik Jordan i firmaet ”Jordan & Jordan”. Huset sto ferdig i 1955. Bygningen er meget typisk for sin tid, med pussede yttervegger, innskutte balkonger med blått rekkverk og saltak tekket med tegl. Opprinnelig hadde blokka lys grå murpuss og rød teglstein, men har senere fått hvit fasade og svart teglstein, antagelig på 1980-tallet.
Bygningen passer godt inn i det gamle bygningsmiljøet, først og fremst fordi den ikke bryter med målestokken i den øvrige bebyggelsen, og fordi den er nøktern i utformingen. Huset inneholder 18 leiligheter av forskjellig størrelse.

Apotekblokka er et eksempel på at nyere bygninger kan passe inn i eldre bygningsmiljøer, når bygningene er tilpasset dimensjonene i den øvrige bebyggelsen, og når de som i dette tilfelle har saltak.

 

15. mars 2017
PLAKETTKOMITEEN

Ivar Gudmundsen               Birger Håheim             Jürgen Kiehl