Forslag til flere merkede stier i verneområdet

Dette er forslag som er sendt Frogn Kommune for oppfølging. Vi har fått høre at stien fra Fiskekroken 5 til Havnegaten 7 skal merkes i 2017.

1. Sted: Torget v/Handelshuset inn til Vinmonopolet i Wienerebrødkjæringa
Beskrivelse: Man går inn fra Torget mellom Eiendomsmegler og Fiskerøkeriet og kommer ned i Wienerbrødkjæringa
Tiltak: Dette er en av de 5 stiene som ble prioritert etter forrige merking. Stien er tegnet inn på Kommuneplanen fra 2000. Det er viktig å få sikret denne gjennomgangen for ettertiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sted: Fiskerkroken 5 – Havnegaten 7. (Bak hus med gallionsfigur)
Beskrivelse: Stien starter vis a vis Fiskekroken 5, går over et åpent område og inn mellom husene Havnegaten 5, 7 og 9. Helt i enden mot Havnegaten er det satt opp en port, likeledes er det plantet Tuja hekk, eier her har tidvis satt havemøbler ut i stien slik at inngang til stien ser privat ut. Beboere i nr. 5 har den siste tiden kontaktet verneforeningen og gjort oss oppmerksom på at de bestrider at dette er en sti til almen ferdsel og at de vil motsette seg en åpning/merking av stien. I brev til kommunen i forb. Med kartforretningen (4 sider) fra tidl. Leder i Verneforeningen Per Willy Færgestad er det gjort rede for historikk og eierforhold til grunnen stien går. Konklusjonen her er at Stien går på kommunal grunn.
Tiltak: Dette er en av de 5 stiene som ble prioritert etter forrige merking. Stien er tegnet inn på Kommuneplanen fra 2000. Her er det også avholdt kartforretning, slik at det gjenstår kun å sende ut nabovarsel før stien kan merkes. Det er viktig å få en juridisk avklaring på almenhetens rett til å bruke denne stien en gang for alle.

3. Sted Tranga og utløper til Damveien 11
Beskrivelse: Tranga går fra Storgata v/ Kinaresturanten opp til Osloveien. Det går også en utløper fra Tranga opp til Damveien 11. Bred og i god stand. Stien er i daglig bruk, og brukes av mange som er snarvei.
Tiltak: Er tegnet inn på kart i kommuneplanen i 2000
På grunn av mulig bygging øverst i Tranga er det viktig å få sikret denne stien
NB- Det skal bygges to nye eneboliger på eiendom øverst i Tranga. Hva med adkomst til disse, kontra stien?

4. Sted Badehusgata 21 – off. strand (v/Hvistendalstomta)
Beskrivelse: Stien går fra Badehusgata i trapp ned til off. strand
Tiltak: Dette er en av de 5 stiene som ble prioritert etter forrige merking. Stien er tegnet inn på Kommuneplanen fra 2000.

Forslag til opparbeidelse av gammel sti som har ligget brakk:

5. Sted Hamborgveien 7 – Badehusgata 14
Beskrivelse: Stien følger veien inn til Hamborgveien 7, og gikk så over fjellet som ble kalt Ulaåsen til Badehusgaten 14. Forrige eier her fylte ut stien og gjorde den ubrukelig da han ikke ønsket ferdsel over tomten. I Hamborgveien 7 møter man en port satt opp på kommunens grunn og man føler at man trår inn på privat grunn. Det er også av en tidl. eier satt opp et uthus på kommunal grunn som delvis sperret stien. Nåværende eier i Hamborgveien er villig til å fjerne porten.I Badehusgata 14 er stien nå regulert og tegnet om på grunn av nybygg. Dette ble gjort i forbindelse med reguleringsaken på nr 14. Stien har av disse årsaker ikke vært i bruk på en del år. Det vil kreve noe arbeid på begge sider for å åpne den igjen.
Tiltak: Dette er en av de 5 stiene som ble prioritert etter forrige merking. Stien er tegnet inn på Kommuneplanen fra 2000, senere omtegnet i forhold til nybygget på tomten. Her må det gjøres en jobb, da stien ikke eksisterer i dag, dessuten er den som sagt tegnet om i forb. med nybygg.
Forslag til ytterligere merking av stier:
6. Sted Storgaten 2 – Osloveien 3 og Stubs vei ”Klokkebakken”
Beskrivelse: Stien starter mellom gamle politihuset og Joar foto og kommer opp ved Osloveien 3. Mye brukt og i God forfatning
Tiltak: Er tegnet inn på kart i kommuneplanen i 2000

7. Sted Damveien 3/5 – Stubsvei 7
Beskrivelse: Stien går inn mellom nr. 3 og 5. Kort stikkvei over til Stubsvei.
Tiltak: Er tegnet inn på kart i kommuneplanen i 2000

8. Sted Vindfangerveien – Husvikveien (Bentsebakken)
Beskrivelse: Stien går mellom Vindfangerveien 2 og 4, og som markert Sti helt ned
Tiltak: Er tegnet inn på kart i kommuneplanen i 2000. Denne er asfaltert og er skiltet.
Spørs om noe ytterligere merking trengs.