Salg fra låven

Laven2

Verneforeningen Gamle Drøbak eier Låven, den røde i svingen ved innkjøringen til Drøbak sentrum. Det er låven til den Gamle Buchlum-gården som sto igjen etter at Ruud-gården ble revet i 1981. Låven er antagelig bygget omkring 1800. Låven ble overtatt fra Statens Veivesen i 1991. Som det fremgår av bildene før og nå er et stort arbeid blitt utført på dugnad av foreningens medlemmer, men en vesentlig del av arbeidet ble utført av tømmermann Odd Stafseng, som også leier halve låven.
Verneforeningen har i låven lager av gamle dører, taksten, glass, vinduer og mye annet som kan brukes ved restaurering av gamle hus. Kontakt materialforvalter for informasjon.

NB! Selges kun til eiendommer innenfor verneområdet i Drøbak.

Laven1