Verneplaketten for 2008

Lindtruppbakken 3

Eiere: Sameie med 5 leiligheter og 2 butikker

2008 Lindtruppbakken 3
2008 Lindtruppbakken 3

”Misjonshuset” i Lindtruppbakken ble bygd i 1901 etter at boktrykker Thorbjørnsens hus brant ned. Det er en murbygning i 2 etasjer med fasader i blank tegl. Hovedfasaden mot gata fremheves med gavlmotiv og trekninger rundt vinduer, utstillingsvinduer, ytterdører, etasjeskille med klassisk tannbord, samt tofløyet dør med inngang til portrom. Trekninger, som i utgangspunktet var umalte, skulle illudere huggenstein, er antagelig utført i Portlandsement. Gavlen mot gaten ble markert med tre kuler: Første etasje rommet S. Rynning’s Uhr & Guldsmedforretning og salongen til Friseur og Barbermester Jacobsen. I 2. etasje var det forsamlingssal med atkomst fra gaten via portrommet.

Huset ble solgt fra misjonen og ble i slutten av 1980-årene innredet med utleiehybler. I 1994 ble det opprettet et sameie. 2. etasje og loft ble ombygd til leiligheter, og de 7 andelene ble solgt i 1995.

Selv om bygningen i dag er solgt til private eiere, er hovedfasaden nærmest uforandret. Annekset i bakgården, bygd ca. 1930, inneholdt gullsmed- og tinnverksted, samt kjøkken for misjonen i 2. etasje. I dag brukes bygningen som bolig. Mot bakgården er lagt inn en ekstra etasje i sidefløyen, utført med gammel teglstein for å dempe kontrasten mellom gammelt og nytt. I tillegg har den bakre fasaden fått ny balkong. Portrommet med tregulv og malt brystningspanel er uforandret.

Lindtruppbakken 2, en markant bygning i bybildet ved innkjøringen til Drøbak, har i sin over hundreårige historie vist at det, til tross for skiftende funksjoner og tider, er mulig å bevare både særpreg og arkitektonisk kvalitet. I tillegg fremheves godt vedlikehold av fasadene og dens elementer uten særlige tegn til utskifting eller riving.

Vi håper at eierne i fremtiden kan gjenskape det opprinnelige kulemotivet på gavlen og gjenetablere det ene dørbladet til de to butikkdørene som ble skiftet ut tidligere.
Februar 2009
Jürgen Kiehl – Ivar Gudmundsen

 

VERNEPLAKETTEN FOR 2008
Tranga 22

Eiere: Inger og Per Bjaberg

2008 Tranga 22
2008 Tranga 22

Tranga 22 er et saltakshus i panelt tømmer, antagelig bygd i 1787. Bygningens historie avspeiles gjennom diverse mindre tilbygg. Det er et lite svaitakshus fra Drøbaks storhetstid, med originalt vekselpanel pà en av ytterveggene. De største forandringer spores tilbake til ca. 1870 da loftet innredes, nytt inngangsparti oppføres og fasader får nytt sveitserpanel, foruten nye empirevinduer. I senere tid ble inngangen flyttet fordi steintrappen sperret for gaten. Husets interiør et i stor grad bevart.

Huset stod nesten for nedfall etter 50-60 âr uten beboelse, da en gruppe entusiaster i Drøbak kjøpte huset i 1983 og etablerte et sameie bestående av 15 parter. Mye grunnleggende konstruksjonsarbeid, omlegging av tak og utvendig maling ble utført i løpet av ca. 12 år med dugnad. 11995 ble huset solgt videre til en privat eier. Nåværende eiere overtok huset i 1998 og har gjennomført resten av arbeidet: Spesiallagde kopier av empirevinduene, spesialhøvlet nytt panel til gavlene. Huset har et tilnærmet originalt interiør fra ca. 1800, med paneler, dører, beslag og listverk. Inngangsdørene et planlagt utskiftet med fyllingsdører.

I dag fremstår Tranga 22 som et forbilledlig bevart ogvedlikeholdt trehus i Drobak sentrum. De opprinnelige utvendige fargene, dvs. panelet malt i oker og vinduer og vindskier i bargrønt, er videreført. Fasadene, som gir oss en fortelling av tidligere eieres skiftende behov, formidler samtidig at bygningen har bevart sitt opprinnelige særpreg og identitet.

Februar 2009
Plakettkomiteen ved:

Jurgen Kiehl – Ivar Gudmundsen