VERNEPLAKETTEN 2007

Ringgården, Ringeplan 4

Eiere: Ingrid Stange og Ole Jacob Sunde.

2007 RINGGÅRDEN
2007 RINGGÅRDEN

Eiendommen er den største i Drøbak sentrum og består av flere bygninger og anlegg. Eiendommen har vært i familiens eie siden 1822. Den har navn etter kjøpmann Fredrik Ring som overtok i 1827, anla brennevinsbrenneri og drev omfattende handel med importvarer. Mange av påbyggene og størstedelen av husrekken langs veien er bygd i hans tid. Den søndre del av hovedbygningen er eldre, med preg av «svaitakhusene» fra 1700-taller: Den søndre del av sidebygningen er også en svaitaksbygning og er muligens bygd like etter 1800.
Nåværende eiere overtok eiendommen i 1988. Den var da nedslitt, og de store løftene med istandsetting av bygninger og hageanlegg er gjort de siste 20 årene.
Hovedbygningen framstår nå som godt vedlikeholdt. Den har beholdt mange originale vinduer, paneler og bygningsdetaljer. Det samme gjelder for den lange uthusbygningen som ligger mot veien, hvor alle tak har fått pâ teglstein. De opprinnelige teglmurene rundt eiendommen er pietetsfullt restaurert og gjenoppbygd. Restaurert er også lyshuset, utformet som et gresk tempel, med tilhørende trappeanlegg: «Scalae Medici». Ellers er sjøbuer og bryggeanlegg istandsatt. Et nytt badeanlegg, føyer seg godt inn i helheten. Sist, men ikke minst, må framheves det flotte hageanlegget som utgjør en viktig del av eiendommen, med plener, blomsterbed, hekker og grusganger.
Eiendommen vitner om stor interesse for og evne til å ta vare på en av Drøbaks viktigste eiendommer.

Februar 2008
Plakettkomiteen ved:
 
Ivar Andreas Høvik — Kari-Anne Slettjord — Ivar Gudmunsen