Verneplakett for 2013 – Drøbak kirke

Eier: Frogn Menighet

2013 Drøbak kirke
2013 Drøbak kirke

Drøbak kirke er den mest kjente bygningen i Drøbak. Bygningen har en lang historie. Den er bygd i årene 1774 – 1776. Det var Drøbaks kjente forretningsmann Niels Carlsen som sammen med sin svigerfar, Zacharias Simonsen Wesseltoft, gav kirken, med innredning, til Drøbak menighet, noe som er sjelden i norsk sammenheng.

Kirken er bygd i tilnærmet rokokkostil. Den er en korskirke som har Oslo Domkirke som forbilde, men den er naturlig nok noe mindre og bygd i laftet tømmer med lys grå tømmermannskledning utvendig, og taket er tekket med svart, glasert teglstein.

Det er ikke nødvendig å beskrive interiøret i detalj, med prekestol, alter, altertavle, benker for 325 personer, skulpturer, alt hovedsakelig utført eller utskåret i tre, foruten lysekroner m.m. Innvendig er det laftede tømmeret synlig, og lyst gråmalt. Forøvrig er det et rikt fargespektrum i innredning og andre detaljer.

En trekirke trenger stadig vedlikehold. Den har også gjennom årene blitt vedlikeholdt og restaurert flere ganger. I 1926 ble den pusset opp i forbindelse med 150-årsjubileet. Arbeidet ble da utført av restaureringskonsulent Domenico Erdmann. Kirken ble dessuten i 1973 utsatt for hærverk innvendig, men den lot seg reparere.

Ny restaurering og oppussing av kirken startet i 2011. Arbeidet vil bli fullført sommeren 2014. Dette arbeidet består i maling av kirken utvendig, vindusrestaurering, innvendig restaurering, dvs. rensing av altertavle, prekestol, baldakin og trefigurer, foruten rensing av malerier.

Ansvarlige for dette arbeidet er: Frogn kirkelige fellesråd v/Govert van der Brink, byggeleder Monica Lislerud, og kulturminnerådgiver og malerikonservator Anne Milnes. Det hele overvåkes dessuten av Riksantikvaren v/Kjersti Ellefsen.

Drøbak kirke er selvsagt et svært viktig bygg for Drøbak, og den er godt tatt vare på gjennom over 200 år. Vi ser det som betryggende at nåværende vedlikehold og restaurering utføres med dyktige fagfolk og overvåkes av våre øverste vernemyndigheter.

Det er symbolsk at kirken blir ferdig restaurert i 2014, til Grunnlovens 200-årsjubileum.

PLAKETTKOMITEEN

Ivar Gudmundsen – Jürgen Kiehl – Herman Fuglu