Verneplakett for 2012

JØRNSEBAKKEN 15 – G.nr 86 B.nr 341
Eiere: Gunn Lisbeth, Gjermund Krogstad og Sverre Christensen

 

2012 Jørnsebakken 15
2012 Jørnsebakken 15

Jørnsebakken 15  utmerker seg ved sin dyktige tilpasning til stedets vanskelige topografi  som et ferdighusanlegg fra Strømmen Trævarefabrikk i dragestil med høy arkitektoniske kvaliteter som dagens eiere har vedlikeholdt pietetsfullt.

Historien til Jørnsebakken 15 er ikke helt avklart. Huset ble antagelig oppført i 1893 for Losoldermann og speditør Pedersen som hadde kontor i underetasjen på huset. Året etter ble Universitetets biologiske stasjon, også en leveranse fra Strømmen Trævarefabrik, innviet i Drøbak.

Omkring 1920 ble huset kjøpt av enkefru Sandve som kom flyttende til Drøbak med 4 barn. Hun giftet seg i 1935 med Håkon Mørk som var bankmann og bl.a. kasserer i Follo Sparebank. Han ble senere ordfører i Drøbak kommune.. Da Skøyen bilsentraler begynte sin virksomhet ble underetasjen  leid ut til kontor for busselskapet. I 1991 overtok Gunn Lisbeth og Gjermund Krogstad  andre etasje og bakbygningen og Sverre Christensen 1.etasje og underetasjen. De har foretatt mindre endringer og reparasjoner og har holdt huset i stand, både innvendig og utvendig, på en forbildelig måte.

Det er lite kunnskap om ferdighusets historie i Norge. De fleste forbinder emnet stort sett med negative eksempler fra 1960 og 70-tallet. Faktisk eksporterte Norge ferdighus fra 1880 til store deler av verden. For eksempel sendte Strømmen Trævarefabrik  i 1880 61 ferdigproduserte trehus og ett hotell til Messina på Sicilia etter at et voldsomt jordskjelv hadde ødelagt byen og drept 84000 mennesker.  Viktigst for produksjonen av fabrikkfremstilte hus var den generelle økonomiske framgangen og framveksten ved slutten av 1800-tallet av en middelklasse, som hadde råd til å realisere egen bolig. Fabrikkmessig produksjon startet opp i 1870-80 årene i Norge. Ved siden av Trevarefabrikken i Strømmen produserte Jacob Digre i Trondheim og M. Thams i Orkanger ferdighus. Alle de tre firmaene engasjerte dyktige arkitekter.

Jørnsebakken 15  er bygget i såkalt dragestil etter Strømmens «Konstruksjon type 2» hvor laftestokkene  er utstikkende og brukt som dekorative elementer. Stokkende er blitt skåret til og gitt rundere preg lik den tradisjonelle lafteteknikken. Arkitekt er sannsynligvis Holger Sinding-Larsen (1869-1938). Anleggets åpne veranda, som et ute- og innerom var et karakteristisk trekk ved husene til Sinding-Larsen. I tillegg har hele anlegget et  nært slektsskap med Strømmen Trevarefabrikkens typehus nr. 36 fra 1893 der Sindig-Larsen var arkitekt.

Jørnsebakken 15 er en fremragende representant for norsk arkitekturhistorie og dens tilknytning til ferdighusets utvikling. Det er derfor ønskelig at bygningens utvikling og historie undersøkes nærmere.

 

PLAKETTKOMITEEN

 

[threecol_one]Ivar Gudmundsen[/threecol_one] [threecol_one]Jûrgen Kiehl[/threecol_one] [threecol_one_last]Herman Fuglu[/threecol_one_last]