40 ÅRSJUBILEUMSPLAKETTEN 2011

Osloveien 3, gnr 86 bnr 49

 

Eiere; Jan-Kåre Øien, Berit W. Hammer, Anna Birgitte Rasmussen og Svein Hofplass

2011 Osloveien 3 (1280x715)

Huset som nå heter Osloveien 3 ble bygget mot slutten av 1700 tallet og er en integrert og svært viktig del av det opprinnelig komplette trehus-kransen rundt Drøbak Torg. En krans som dessverre ble delvis ødelagt da “Sentrumsbygget” satt opp. Osloveien 3 var da i sterkt forfallent og i fare for å bli revet “av hensyn til fremkommeligheten for trafikken”. Dette var i begynnelse av 1970 tallet. Etter en lang kamp, hvor Verneforeningen var en sterk pådriver, snudde Frogn Kommune og overdro huset til private, som heldigvis hadde styrke, mot og kunnskaper nok til å kunne rehabilitere huset i en tidsriktig og harmonisk stil som tar vare på de opprinnelige kvaliteter i bygget. Huset har også fått et påbygg som fremhever stilen og de rene linjene og som gjør at huset har plass til to fullverdige leiligheter. Vi er sikre på at ingen i dag ville tenke på å rive Osloveien 3.

I forbindelse med feiringen av Verneforeningen Gamle Drøbaks 40 års jubileum har foreningens Plakettkomite besluttet å gi en “Jubileumsplakett” til Osloveien 3 ved Jan-Kåre Øien, Berit Hammer, Anna Birgitte Rasmussen og Tor Hvamen for deres forbilledlige innsats med ivaretakelse av huset.

 

Plakettkomiteen ved:

[threecol_one]

Ivar Gudmundsen

[/threecol_one] [threecol_one]

Jürgen Kiehl

[/threecol_one] [threecol_one_last]

Jan Herman Fuglu

[/threecol_one_last]

Drøbak 17. september 2011