VERNEPLAKETT FOR 2010  –  Varmbadet
Eier: Frogn Kommune

 

2010 - Varmbadet
2010 – Varmbadet

 

Varmbadet i Badeparken ble bygget i 1902 av byggmester Kristian Brun fra Drøbak. Han var utdannet i Tyskland og har tegnet og bygget en rekke bygninger i Drøbak. Varmbadet var en del av Drøbak sjøbad med egne avdelinger for damer og herrer som badet i sjøen. Varmbadet hadde gytjebad, furunålsbad m.m.. Gytjen ble hentet fra Sandspollen på andre siden av fjorden.
Varmbadet var bygd i pusset tegl, i enkel jugendstil. Det har halvvalmet tak og i hovedsak små, buede vinduer. Himlingene i bygningen har både i 1. Etasje og underetasjen “tyske hvelv”.
Anlegget ble lagt ned etter krigen. I perioden fra 1947 til 1978 var det dukkefabrikk i lokalene. Dette var svært populært i de nærmeste årene etter krigen. Det ble levert dukker blant annet til tivolier. Den nye virksomheten medførte noen fasadeendringer, først og fremst at noen vinduer ble blendet og at det ble satt inn enkelte større rektangulære vinduer.
Kunstneren Jan Kåre Øien hadde atelier i lokalene fra 1980 til 1989.
Fra 1992 overtok Verneforeningen Gamle Drøbak og Drøbak Kunstforening huset og pusset opp i samarbeid med Frogn Kommune, i tillegg til at Sparebankstiftelsen DnB NOR bidro økonomisk. Utvendig fikk huset ny kalkpuss – med riktig maling. Innvendig ble lokalene ominnredet for å tilpasses bruk som utstillingslokale.
I dag er Varmbadet et viktig og positivt-element i Badeparken. Det er i hovedsak i god stand. Himlingene i utstillingslokalene er blitt nedsenket, men det opprinnelige tyske hvelvet er godt synlig bak den nedsenkede himlingen. Opprinnelige ventiler i veggene, samt flere av de opprinnelige vinduer og dører er i behold. Det bør være et mål å få tilbake de opprinnelige jugendvinduene der de er blitt skiftet ut. Murveggene i rommene er imidlertid malt med feil maling, noe som gjør at deler av den innvendige pussen skaller av. Jernbjelkene som bærer hvelvene bør ettersees.
Likevel fremstår bygningen som et godt bevart bygg, i tillegg til at den er et godt eksempel på samarbeid mellom kommune, bank og ideelle organisasjoner.

Mars 2011

Plakettkomiteen ved:
Jurgen Kiehl    –    Ivar Gudmundsen