Æresplakett for 2019
“Telegrafen”, Storgata 10

Æresplaketten tildeles eieren av en bygning som har vist et forbilledlig initiativ og engasjement for å bygge opp igjen og delvis tilbakeføre bygningens interiør og eksteriør etter antikvariske retningslinjer. Valg av materialer og bygningselementer er sammen med detaljering, riktige malingstyper og fargebruk gjort mulig og gjennomført både ute og inne på bakgrunn av helt unike forutsetninger. Verneforeningen vil særlig framheve helheten i arbeidet som ikke bare er knyttet til estetikk og visuelt uttrykk, men også inkluderer opprinnelige konstruksjonsmetoder og gamle håndverksteknikker. Med en annen huseier kunne resultatet lett blitt styrt av kommersielle krav til økonomi og ferdigstillelse som ville gitt et helt annet resultat.

Verneforeningens æresplakett for 2019 tildeles eieren av Storgata 10, den såkalte Telegrafen; Olav Dahlen Zahl.

15. mars 2020
PLAKETTKOMITEEN

Pål Henry Engh, Harald Krogstrand og Jan-Kåre Øien.

Se ellers: Verneplaketten for 2019 til “Grøn-Hansen gården”