VERNEFORENINGENS VALG-ENQUÊTE.

Idag: Kristelig Folkeparti/Bente Bjerknes

Verneforeningen ønsker å fokusere på Verneplanen for Gamle Drøbak i forbindelse med kommunestyrevalget.
Vi har derfor bedt ordførerkandidatene i hvert parti om å svare på tre aktuelle spørsmål.
I dag svarer Kristelig Folkeparti ved deres ordførerkandidat Bente Bjerknes.
Bente Bjerknes
VGD: «Den gjeldende reguleringsplanen for antikvarisk spesialområde Drøbak (Verneplanen) skal revideres og har fått nytt navn; Områderegulering for Gamle Drøbak. Revisjonen er avgjørende for om sentrum i en av de viktigste trebyene i Oslofjordsområdet blir bevart og utviklet videre.

VGD: Hva mener ditt parti er det viktigste i en ny «verneplan»?
BB: Det aller viktigste er at verneplanen ivaretar helheten i Gamle Drøbak. Det innebærer å ta vare på trehusbebyggelsen, sørge for at stiene er åpne og i bruk, at mest mulig av strandlinjen er tilgjengelig for allmenheten, hindre «snikprivatisering», og at smugene, plassene, trærne og vegetasjon bevares for ettertiden. Vi håper at uttrykket » utvikles videre» kan forståes som å » utvides videre». Dvs. At vi også er opptatt av at bygninger som ligger tett inntil grensen også bygges med stort fokus på stedstilpasning.

VGD: Hvordan oppfatter ditt parti «tilpassing til omkringliggende bebyggelse»?
BB: Dette er en krevende formulering som overlater for mye til arkitektene eller utbyggers «skjønn.»
Vi forstår denne formuleringen slik: Evt. nye bygninger skal harmonerer med omliggende bebyggelse med tanke på bygningskropp, takvinkler, høyde, farge og materialvalg. Vi er opptatt av det prof. Thomas Thiis- Evensen definerte som «estetisk planlegging». KrF har tidligere foreslått å etablere et fasaderåd, men ikke fått gjennomslag.
VGD: Oppfatter ditt parti de tre prosjektene: Fjellveien 12. Badehusgata 16. og Thons prosjekt på Lehmannsbrygga tilpasset den omkringliggende bebyggelse?»

BB: KrF opplever ikke at Fjellveien 12 , Badehusgata 16 eller Thons prosjekt på Lehmanns brygga som tilpasset. KrF var det eneste partiet som stemte mot utbyggingen av Fjellveien 12. Vi stemte også mot utbyggingen i Niels Carlsensgt ( bak Galleri Teskje).