Slik blir Råkeløkka

Haptic Architects er vinneren av arkitektkonkurransen i Lindruppbakken/Råkeløkkveien. Deres utbyggingsforslagrakelokka rakelokka-kart «Drømmehagen» ble presentert på Smia i dag (17/10). (Dette forslaget og de tre andre innkomne forslag vil bli vist på Biblioteket om kort tid! T.E)

Det London- og Oslo-baserte arkitektkontoret Haptic Architects http://hapticarchitects.com/ sammen med SLA landskapsarkitekter og Oslotre rådgivere er vinner av arkitektkonkurransen i Lindtruppbakken/Råkeløkkveien med sitt konsept kalt «Drømmehagen».

Juryens leder og rådmann Harald K Hermansen gratulerte Haptic Architects med et imponerende prosjekt: – Juryen har vurdert prosjektene i forhold til omgivelsene, arkitektonisk grep og funksjonalitet, samt prosjektenes utviklingspotensial. Tilpasning til den bevaringsverdige bebyggelsen i Drøbak har vært en sentral del av konkurransen. Særlig har juryen vurdert prosjektenes kvalitet som fremtidig godt bomiljø sentralt i Drøbak med en voksende andel eldre innbyggere.

«Drømmehagen» foreslår de mest fleksible boenhetene i forhold til videre utvikling av boliger med høy kvalitet tilpasset en slik brukergruppe. Kobling mellom Drøbak sentrum og en mulig plassdannelse nederst i Lindtruppbakken er vist som et potensial i «Drømmehagen». Sammenheng mellom Råkeløkka og Lindtruppbakken mot det urbane Drøbak er godt løst. «Drømmehagen» sikrer romslige uteoppholdsareal både for nye boliger og som offentlig tilgjengelige arealer på en god måte, står det i juryens begrunnelse; se den her.

Frogn kommune vil i samarbeid med Embro eiendom AS starte forhandlinger med Haptic Architects for å oppnå enighet om en kontrakt om videreføring av prosjektet til en detaljplan og et skisseprosjekt.